• Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019 

   Halley, Duncan J.; Israelsen, Markus F. (NINA Rapport;, Research report, 2020)
   Halley, D.J.& Israelsen, M.F. 2020. Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019. NINA Rapport 1757. Norsk institutt for naturforskning Sportegn etter bever ble registrert i deler av Malvik kommune høsten 2019. ...
  • Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020 

   Halley, Duncan (NINA Rapport;1998, Research report, 2021)
   Halley, D.J. 2021. Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020. NINA Rapport 1998. Norsk institutt for naturforskning Beverpopulasjonen i den nordlige delen av Trondheim ...
  • Taksering av bever i sørlig del av Trondheim kommune i 2021-22 

   Halley, Duncan (NINA Rapport;2239, Research report, 2023)
   Halley, D.J. 2023. Taksering av bever i sørlig del av Trondheim kommune i 2021-22. NINA rapport 2239. Norsk institutt for naturforskning. Beverbestanden og sportegn etter bever i den sørlige delen av Trondheim kommune ...