• Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune 

   Breistøl, Arild; Molværsmyr, Sindre; Systad, Geir (NINA Rapport;1933, Research report, 2020)
   Breistøl, A., Molværsmyr, S. & Systad, G. 2020. Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune NINA Rapport 1933. Norsk institutt for naturforskning. NINA har i 2020 kartlagt kysthekkende måker og terner i ...
  • Overvåking av ærfuglbestanden i Oslofjorden. Årsrapport 2022 

   Hanssen, Sveinn Are; Moe, Børge; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;2193, Research report, 2022)
   Hanssen, S.A., Moe, B. & Anker-Nilssen, T. 2022. Overvåking av ærfuglbestanden i Oslofjorden. NINA Rapport 2193. Norsk institutt for naturforskning. I mars 2020 varslet privatpersoner om døde og døende ærfugl i Larvik-området ...
  • Overvåking av ærfuglbestanden i Oslofjorden. Årsrapport 2023 

   Hanssen, Sveinn Are; Moe, Børge; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;2362, Research report, 2023)
   Hanssen, S.A., Moe, B. & Anker-Nilssen, T. 2023. Overvåking av ærfuglbestanden i Oslofjorden. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2362. Norsk institutt for naturforskning. I mars 2020 varslet privatpersoner om døde og døende ...
  • Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008 

   Systad, Geir Helge; Strann, Karl Birger (NINA Rapport;444, Research report, 2009)
   Systad, G. & Strann, K.-B. 2009. Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008 - NINA Rapport 444. 27 s. Denne rapporten omfatter en gjennomgang og oppdatering av eksisterende prioriterte områder i forhold ...
  • Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet – Statusbeskrivelse og mulige konsekvenser for naturmiljøet 

   Systad, Geir Helge Rødli; Aas-Hansen, Øyvind; Bustnes, Jan Ove; Bjørn, Pål Arne (NINA Rapport;112, Research report, 2006)
   Systad, G.H., Aas-Hansen, Ø., Bustnes, J.O., Bjørn, P.A. 2005. Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet – Statusbeskrivelse og mulige konsekvenser for naturmiljøet. - NINA Rapport 112. NINA i Tromsø og Fiskeriforskning har ...
  • Sårbare sjøfuglområder i Trondheimsfjorden. Konsekvenser i forhold til ferdsel med vannscooter. 

   Follestad, Arne (NINA Rapport;1654, Research report, 2019)
   Follestad, A. 2019. Sårbare sjøfuglområder i Trondheimsfjorden; konsekvenser i forhold til ferdsel med vannscooter. NINA Rapport 1654. Norsk institutt for naturforskning. Trondheim Havn IKS har henvendt seg til NINA for ...
  • Thiamine deficiency and seabirds in Norway. A pilot study 

   Moe, Børge; Hanssen, Sveinn Are; Ytrehus, Bjørnar; Balk, Lennart; Chastel, Olivier; Christensen-Dalsgaard, Signe; Gustavsson, Hanna; Langset, Magdalene (NINA Rapport;1720, Research report, 2020)
   Moe, B., Hanssen, S. A., Ytrehus, B., Balk, L., Chastel, O., Christensen-Dalsgaard, S., Gustavsson, H. & Langset, M. 2020.Thiamine deficiency and seabirds in Norway. A pilot study. NINA Report 1720. Norwegian Institute for ...
  • Undersøkelser av døde ærfugl fra ytre Oslofjord i forbindelse med utslipp av plastpellets fra M/V Trans Carrier 

   Hanssen, Sveinn Are; Christensen-Dalsgaard, Signe; Moe, Børge; Langset, Magdalene; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;1881, Research report, 2020)
   Hanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B. Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2020. Undersøkelser av døde ærfugl fra ytre Oslofjord i forbindelse med utslipp av plastpellets fra M/V Trans Carrier. NINA Rapport 1881. ...
  • Vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Årsrapport 2020 

   Hanssen, Sveinn Are; Christensen-Dalsgaard, Signe; Moe, Børge; Langset, Magdalene; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;1919, Research report, 2020)
   Hanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B. Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2020. Vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Årsrapport 2020. NINA Rapport 1919. Norsk institutt for naturforskning. I mars ...
  • Vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Årsrapport 2021 

   Hanssen, Sveinn Are; Christensen-Dalsgaard, Signe; Moe, Børge; Langset, Magdalene; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;2068, Research report, 2021)
   Hanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B. Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2021. Vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2068. Norsk institutt for naturforskning. I mars ...
  • Ærfugl rundt Vega – fordeling og nye bestandstall fra 2022/2023 

   Dehn, Nina; Follestad, Arne (NINA Rapport;2351, Research report, 2024)
   Dehnhard, N. & Follestad, A. 2024. Ærfugl rundt Vega – fordeling og nye bestandstall fra 2022/2023. NINA Rapport 2351. Norsk institutt for naturforskning. Ærfugl (Somateria mollissima) er vanlig hekkefugl langs hele ...
  • Økt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020 

   Hanssen, Sveinn Are; Christensen-Dalsgaard, Signe; Moe, Børge; Langset, Magdalene; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;1862, Research report, 2020)
   Hanssen, S.A., Christensen-Dalsgaard, S., Moe, B., Langset, M. & Anker-Nilssen, T. 2020. Økt vinterdødelighet hos ærfugl i ytre Oslofjord og Agder. Statusrapport høsten 2020. NINA Rapport 1862. Norsk institutt for ...