• ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network - Year 8 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Ulvund, Kristine R.; Braat, Leon; Sier, Andy; Mirtl, Micheal; Watt, Allan; Peltola, Taru; Delbeare, Ben (NINA rapport;815, Research report, 2012)
   Van Dijk, J., Ulvund, K., Braat, L., Sier, A., Mirtl, M., Watt, A., Peltola, T. and Delbaere, B. 2012. ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network - Year 8 - NINA Report 815, 36 pp. The ...
  • ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network. – Year 6. Nina report 569. 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Ulvund, Kristine R.; Terrasson, D.; De Blust, G.; Sier, Andy; Braat, Leon; Kanka, R.; Mirtl, Michael; Török, Katalin; Furman, Eeva; Kertész, Miklós; Stadler, Jutta (NINA Rapport;569, Research report, 2010)
   Van Dijk, J., Ulvund, K. Terrasson, D., De Blust, G., Sier, A., Braat, L., Kanka, R., Mirtl, M., Török, K., Furman, E., Kertész, M. & Stadler, J. 2010. ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research ...
  • ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research network. – Year 7 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Ulateig, G.; Terrasson, D.; De Blust, G.; Sier, A.; Braat, L.; Kanka, R.; Mirtl, M.; Török, K.; Furman, E.; Kertész, Miklós; Stadler, Jutta (NINA Rapport;685, Research report, 2011)
   Van Dijk, J., Ulateig, G. Terrasson, D., De Blust, G., Sier, A., Braat, L., Kanka, R., Mirtl, M., Török, K., Furman, E., Kertész, M., & Stadler, J. 2011. ALTER-Net, a long-term biodiversity, ecosystem and awareness research ...
  • Bevaringsbiologi - Fjellrev i NINA 2005 

   Landa, Arild Magne; Strand, Olav; Kvaløy, Kirsti; van Dijk, Jiska Joanneke; Eide, Nina Elisabeth; Herfindal, Ivar; Linnell, John Durrus; Andersen, Roy (NINA Rapport;102, Research report, 2005)
   Landa, A., Strand, O., Kvaløy, K., van Dijk, J., Eide, N., Herfindal, I., Linnell, J. og Andersen, R. 2005. Bevaringsbiologi – Fjellrev i NINA 2005 - NINA Rapport 102. 31 s. Fjellrev Alopex lagopus er en av de mest ...
  • Bevaringsbiologi. Fjellrev i NINA 2006 

   Landa, Arild Magne; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Herfindal, Ivar; Strand, Olav; Andersen, Roy; van Dijk, Jiska Joanneke; Kvaløy, Kirsti; Linnell, John Durrus (NINA Rapport;214, Research report, 2006)
   Landa, A., Eide, N. E., Flagstad, Ø., Herfindal, I., Strand, O., Andersen, R., Dijk, van, J., Kvaløy, K. og Linnell, J. D. C. 2006. Bevaringsbiologi – Fjellrev i NINA 2006. – NINA Rapport 214. 37 s. Fjellreven Alopex lagopus ...
  • Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2009-2010 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Hamre, Øyvind; May, Roelof Frans; Meås, Roger; Holmstrøm, Frode; Solem, Mai Irene (NINA rapport;686, Research report, 2011)
   Van Dijk, J., Hamre, Ø., May, R., Meås, R., Holmstrøm, F. og Solem, M.I. 2011. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2009-2010. - NINA Rapport 686, 22 s. Mål.Hensikten med prosjektet som rapporteres her er å ...
  • Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2011 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Hamre, Øyvind; Meås, Roger; Solem, May I. (NINA rapport;814, Research report, 2012)
   Van Dijk, J., Hamre, Ø., Meås, R. og Solem, M.I. 2011. Fallvilt og avlivede dyr av oter, årsrapport for 2011. - NINA Rapport 814, 20 s. Mål Hensikten med oterfallviltprosjektet er å bearbeide otermateriale som samles inn ...
  • Merking av oter i innlandet i Norge – et pilotstudium 

   van Dijk, Jiska Joanneke (NINA rapport;799, Research report, 2012)
   Van Dijk, J. 2012. Merking av oter i innlandet i Norge – et pilotstudium. -NINA Rapport 799. 14 s. EnviPEAK-prosjektet ser nærmere på effekter av raske vannstandsendringer i forbindelse med vannkraftproduksjon. I ...
  • Tilstandsvurdering for forekomst av oter (Lutra lutra) som indikatorart i Naturindeks og anbefaling til overvåkingsmetodikk. 

   van Dijk, Jiska Joanneke; May, Roelof Frans (NINA rapport;749, Research report, 2012)
   Van Dijk, J. & May, R. 2012. Tilstandsvurdering for forekomst av oter (Lutra lutra) som indikatorart i Naturindeks og anbefaling til overvåkingsmetodikk. - NINA Rapport 749. 33 pp. I Naturindeks for Norge er oter (Lutra ...
  • Towards the development of a management relevant index for invasive alien species: a pilot study 

   van Dijk, Jiska Joanneke; Åström, Jens; Pilskog, Hanne Eik (NINA rapport;876, Research report, 2012)
   Van Dijk, J., Åström, J., Pilskog, H. E. 2012. Towards the development of a management relevant index for invasive alien species: a pilot study - NINA Report 876. 36 pp. Alien species are a major threat to biodiversity ...