• Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde 

      Marthinsen, Kirsten; Museth, Jon; Krange, Olve (NINA Rapport;423, Research report, 2009)
      Marthinsen, K., Museth, J. & Krange, O. 2008. Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde - NINA Rapport 423. 56 s. Restaurering og rehabilitering av naturområder er et stadig mer hyppig brukt ...