• Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna. Samlerapport 2019-2023 

   Holthe, Espen; Kanstad Hanssen, Øyvind; Jensås, Jan Gunnar; Bjørnå, Thomas; Lo, Håvard; Berg, Marius; Solvoll, Tine Tønder (NINA Rapport;2441, Research report, 2024)
   Holthe, E., Kanstad-Hanssen, Ø., Jensås, J. G., Bjørnå, T., Lo, H., Berg, M. Tønder. T.S. 2024. Fiskebiologiske undersøkelser i Vefsna. Samlerapport 2019-2023. NINA Rapport 2441. Norsk institutt for naturforskning. Norsk ...
  • Sjørøye – økologisk og/eller genetisk segregering? 

   Svenning, Martin; Præbel, Kim; Kanstad Hanssen, Øyvind; Falkegård, Morten (NINA Rapport;957, Research report, 2013-04)
   Nedgang i fangstene av sjørøye har ført til behov for regulering av fisket, og i revideringen av elveforskriftene for fisket etter anadrom fisk de siste årene har det vært iverksatt innstramminger i fisket etter etter ...