• The Index-Based Ecological Condition Assessment (IBECA) - Technical protocol, version 1.0 

   Töpper, Joachim; Jakobsson, Simon (NINA Report;1967, Research report, 2021)
   Töpper J. & Jakobsson S. 2021. The Index-Based Ecological Condition Assessment (IBECA) - Technical protocol, version 1.0. NINA Report 1967. Norwegian Institute for Nature Research. Planet Earth experiences substantial and ...
  • Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold 

   Jakobsson, Simon; Pedersen, Bård (NINA Rapport;1886, Research report, 2020)
   Jakobsson, S. & Pedersen, B. (red.) 2020. Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold. NINA Rapport 1886. Norsk institutt for naturforskning. Naturindeksen måler tilstanden til og utviklingen ...
  • Naturindeks og økonomisk aktivitet. Analyse av påvirkningsfaktorer 

   Garnåsjordet, Per Arild; Framstad, Erik; Aslaksen, Iulie; Jakobsson, Simon; Skarpaas, Olav; Chen, Xianwen (NINA Rapport;1747, Research report, 2019)
   Garnåsjordet, P.A., Framstad, E., Aslaksen, I., Jakobsson, S., Skarpaas. O. & Chen, X. 2019. Naturindeks og økonomisk aktivitet: Analyse av påvirkningsfaktorer. NINA Rapport 1747. Norsk institutt for naturforskning. Naturindeks ...
  • Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging av småskala fornybar kraftforsyning i Froan 

   Nygård, Torgeir; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Reinsborg, Tore; Østerås, Tom Roger; Jakobsson, Simon (NINA Rapport;1624, Research report, 2019)
   Nygård, T., Stokke, B.G. Gjershaug, J.O., Reinsborg, T., Østerås, T.R. & Jakobsson, S. 2019. Ornitologiske undersøkelser i forbindelse med planlegging av småskala fornybar kraftforsyning i Froan. NINA Rapport 1624. Norsk ...
  • Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag 

   Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1672, Research report, 2019)
   Nybø, S., Framstad, E., Jakobsson, S., Evju, M., Lyngstad, A., Sickel, H., Sverdrup-Thygeson, A., Töpper, J., Vandvik, V., Velle, L.G. & Aarrestad, P.A. 2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske ...
  • Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal 

   Jakobsson, Simon; Bakkestuen, Vegar; Barton, David N.; Lindhjem, Henrik; Magnussen, Kristin (NINA Rapport;1767, Research report, 2020)
   Jakobsson, S., Bakkestuen, V., Barton, D.N., Lindhjem, H. & Magnussen, K. 2020. Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal. NINA Rapport 1767. Norsk institutt for naturforskning ...
  • Vurdering av økologisk tilstand for skog i Norge i 2020 

   Framstad, Erik; Berglund, Håkan; Jacobsen, Rannveig M.; Jakobsson, Simon; Ohlson, Mikael; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim (NINA Rapport;2000, Research report, 2021)
   Framstad, E., Berglund, H., Jacobsen, R.M., Jakobsson, S., Ohlson, M., Sverdrup-Thygeson, A. & Töpper, J. 2021. Vurdering av økologisk tilstand for skog i Norge i 2020. NINA Rapport 2000. Norsk institutt for naturforskni ...
  • Økologisk tilstand og andre verktøy for å vurdere naturkvaliteter i terrestriske miljø. Datakilder og forvaltningsmål 

   Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Töpper, Joachim; Vandvik, Vigdis (NINA Rapport;1902, Research report, 2020)
   Nybø, S., Framstad, E., Jakobsson, S., Töpper, J. & Vandvik, V. 2020. Økologisk tilstand og andre verktøy for å vurdere naturkvaliteter i terrestriske miljø. Datakilder og forvaltningsmål. NINA Rapport 1902. Norsk institutt ...