• Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 

      Linnell, John Durrus; Støen, Ole-Gunnar; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein; Flagstad, Øystein; Gervasi, Vincenzo; Brøseth, Henrik; Swenson, Jon; Odden, John (NINA Rapport;1123, Research report, 2015)
      Linnell, J. D. C., Støen, O.-G., Hansen, I., Eilertsen, S., Flagstad, Ø. Gervasi, V., Brøseth, H., Swenson, J. & Odden, J. 2015. Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 – NINA Rapport ...