• Beregning av produksjon og tap i reindriften 

   Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun (NINA rapport;938, Research report, 2013)
   Tveraa, T, Ballesteros, M., Bårdsen, B.-J., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E. & Stien, A. Beregning av produksjon og tap i reindriften – NINA Rapport 938. 38s. En økning i rovdyrbestandene i ...
  • Development of a Cumulative Impact Assessment tool for birds in Norwegian Offshore Waters: Trollvind OWF as a case study 

   Layton-Matthews, Kate; Buckingham, Lila; Critchley, Emma Jane; Nilsson, Anna L.K.; Ollus, Victoria M.S.; Ballesteros, Manuel; Christensen-Dalsgaard, Signe; Dehnhard, Nina; Fauchald, Per; Hanssen, Frank; Helberg, Morten; Masden, Elizabeth; May, Roel F.; Sandvik, Hanno; Tarroux, Arnaud; Reiertsen, Tone K. (NINA Rapport;2295, Research report, 2023)
   Layton-Matthews K., Buckingham L., Critchley E.J., Nilsson A.L.K., Ollus VMS., Ballesteros M., Christensen-Dalsgaard S., Dehnhard N., Fauchald P., Hanssen F., Helberg M., Masden E., May R.F., Sandvik H., Tarroux A. & ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Sommervold, Per Steinar; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1733, Research report, 2019)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Hagtvedt, M., Sommervold, P.S. & Ballesteros, M. 2019. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2019. NINA Rapport 1733. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter ...
  • Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2020 

   Hanssen, Sveinn Are; Frivoll, Vigdis; Strann, Karl-Birger; Hagtvedt, Matias; Sommervold, Per Steinar; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1916, Research report, 2020)
   Hanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Hagtvedt, M., Sommervold, P.S. & Ballesteros, M. 2020 Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2020. NINA Rapport 1916. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter ...
  • Population effects of acute oil spill events on seabirds. Simulations using population models linked with colony-specific non-breeding distribution 

   Erikstad, Kjell Einar; Reiertsen, Tone Kristin; Layton-Matthews, Kate; Ballesteros, Manuel; Anker Nilssen, Tycho; Johansen, Malin; Lorentsen, Svein-Håkon; Sandvik, Hanno; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;2332, Research report, 2023)
   Erikstad, K.E., Reiertsen, T.K., Layton-Matthews, K., Ballesteros, M., Anker-Nilssen, T., Johansen, M., Lorentsen, S.-H., Sandvik, H., Strøm, H. & Systad, G.H.R. 2023. Population effects of acute oil spill events on seabirds ...
  • Rovvilt og reindrift. Kunnskapsstatus i Finnmark 

   Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun (NINA rapport;821, Research report, 2012)
   Tveraa, T, Ballesteros, M., Bårdsen, B.-J., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E. & Stien, A. Rovvilt og reindrift – Kunnskapsstatus i Finnmark – NINA Rapport 821. 28 s. Tap av rein kan ha flere ...
  • Telling av oppvandrende fisk i Tanavassdraget. Lákšjohka 2018-2020, Kárášjohka 2018-2022, Máskejohka 2020 og 2022, Anárjohka 2021 og Iešjohka 2022 

   Domaas, Sigurd; Gjelland, Karl Øystein; Johansen, Narve Stubbraaten; Pedersen, Sonja Lydia Kimo; Fagard, Pierre; Ballesteros, Manuel; Falkegård, Morten; Orell, Panu; Pohjola, Jan-Peter; Kuusela, Jorma (NINA Rapport;2296, Research report, 2024)
   Rapporten er tilgjengelig fra 14. mars.
  • Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift 

   Langeland, Knut; Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1714, Research report, 2019)
   Langeland, K., Danielsen, I.E., Tømmervik, H. og Ballesteros, M. 2019. Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift. NINA Rapport 1714 Norsk institutt for naturforskning. Det utarbeides en plan for ...
  • Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og havområder 

   Fauchald, Per; Christensen-Dalsgaard, Signe; Ballesteros, Manuel; Ollus, Victoria Marja Sofia; Breistøl, Arild; Molværsmyr, Sindre; Tarroux, Arnaud; Systad, Geir; Moe, Børge (NINA Rapport;2184, Research report, 2023)
   Fauchald, P., Christensen-Dalsgaard, S., Ballesteros, M., Ollus, V.M.S., Breistøl, A., Molværsmyr, S., Tarroux, A., Systad, G.H.R & Moe, B. 2023. Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og ...