Now showing items 309-328 of 1682

  • Effects of Landscape Characteristics on Annual Survival of Lesser Prairie-Chickens 

   Robinson, Samantha G.; Haukos, David A.; Plumb, Reid T.; Kraft, John D.; Sullins, Daniel S.; Lautenbach, Joseph M.; Lautenbach, Jonathan D.; Sandercock, Brett; Hagen, Christian A.; Bartuszevige, Anne; Rice, Mindy A. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Agriculture and development have caused landscape change throughout the southwestern Great Plains in the range of the lesser prairie-chicken (Tympanuchus pallidicinctus). Landscape alteration within the lesser prairie-chicken ...
  • Effects of leg flags on nest survival of four species of Arctic-breeding shorebirds 

   Weiser, Emily L.; Lanctot, Richard B.; Brown, Stephen C. W.; Gates, H. River; Bentzen, Rebecca L.; Boldenow, Megan L.; Cunningham, Jenny A.; Doll, Andrew; Donnelly, Tyrone F.; English, Willow B.; Franks, Samantha E.; Grond, Kirsten; Herzog, Patrick; Hill, Brooke L.; Kendall, Steve; Kwon, Eunbi; Lank, David B.; Liebezeit, Joseph R.; Rausch, Jennie; Saalfeld, Sarah T.; Taylor, Audrey R.; Ward, David H.; Woodard, Paul F.; Sandercock, Brett (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Marking wild birds is an integral part of many field studies. However, if marks affect the vital rates or behavior of marked individuals, any conclusions reached by a study might be biased relative to the general population. ...
  • Effects of livestock on occurrence of the Vulnerable red panda Ailurus fulgens in Rara National Park, Nepal 

   Sharma, Hari Prasad; Belant, Jerrold L.; Swenson, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Vulnerable red panda Ailurus fulgens is endemic to the Himalayas. Anthropogenic activities, including deforestation, have degraded the species’ habitat but the effects of livestock have not been examined. We assessed ...
  • Effects of patch-burn grazing on breeding density and territory size of Dickcissels 

   Verheijen, Bram H.F.; Clipp, Hannah L.; Bartolo, Alessandro; Jensen, William E.; Sandercock, Brett (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ongoing habitat loss and intensification of management of remaining grasslands have led to large population declines of grassland songbirds in North America. As an alternative to intensive and homogeneous use of rangelands, ...
  • Effects of salmon lice Lepeophtheirus salmonis on wild sea trout Salmo trutta—a literature review 

   Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Uglem, Ingebrigt; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Berg, Marius; Finstad, Bengt (Peer reviewed, 2015)
   Salmon farming increases the abundance of salmon lice, which are ectoparasites of salmonids in the sea. Here we review the current knowledge on the effects of salmon lice on wild sea trout. Salmon lice feed on host mucus, ...
  • Effects of salmon lice on sea trout. A litterature review 

   Thorstad, Eva Bonsak; Todd, Christopher D.; Bjørn, Pål Arne; Gargan, Patrick G.; Vollset, Knut Wiik; Halttunen, Elina; Kålås, Steinar; Uglem, Ingebrigt; Berg, Marius; Finstad, Bengt (NINA Rapport;1044, Research report, 2014)
   Thorstad, E.B., Todd, C.D., Bjørn, P.A., Gargan, P.G., Vollset, K.W., Halttunen, E., Kålås, S., Uglem, I., Berg, M. & Finstad, B. 2014. Effects of salmon lice on sea trout. A litterature review. NINA Rapport 1044. 162 s. ...
  • Effects of satellite transmitters on survival in Snowy Owls Bubo scandiacus 

   Heggøy, Oddvar; Aarvak, Tomas; Øien, Ingar Jostein; Jacobsen, Karl-Otto; Solheim, Roar; Zazelenchuk, Dan; Stoffel, Marten; Kleven, Oddmund (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The use of tracking devices to monitor birds is extensive, but the effects of such instruments on equipped individuals are still insufficiently taken into account. Here we evaluate potential effects of backpack-mounted ...
  • Effects of temperature and precipitation on breeding migrations of amphibian species in southeastern Norway 

   Dervo, Børre Kind; Bærum, Kim Magnus; Skurdal, Jostein; Museth, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   To reveal the effects of climate, a generalized linear mixedmodelwas used to explore the variation in onset of spawning migration for the two newt species T. cristatus and L. vulgaris in southernNorway.Amphibians are highly ...
  • Effects of water level regulation in alpine hydropower reservoirs: an ecosystem perspective with a special emphasis on fish 

   Hirsch, Philipp E.; Eloranta, Antti; Amundsen, Per-Arne; Brabrand, Åge; Charmasson, Julie; Helland, Ingeborg Palm; Power, Michael John; Sanchez-Hernandez, Javier; Sandlund, Odd Terje; Sauterleute, Julian Friedrich; Skoglund, Sigrid Østrem; Ugedal, Ola; Yang, Hong (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Sustainable development of hydropower demands a holistic view of potential impacts of water level regulation (WLR) on reservoir ecosystems. Most environmental studies of hydropower have focused on rivers, whereas environmental ...
  • Effektar av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn. Ein kunnskapsstatus 

   Hagen, Dagmar; Reitan, Ole (NINA Rapport;187, Research report, 2007)
   Vistad, O.I. (red.), Hagen, D. og Reitan, O. 2007. Effektar av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn. Ein kunnskapsstatus. - NINA Rapport 187. 54 s. Effektar på vegetasjon og terreng Terrengkøyring på barmark ...
  • Effekten av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriften 

   Bårdsen, Bård-Jørgen; Berglann, Helge; Stien, Audun; Tveraa, Torkild (NINA rapport;999, Research report, 2014)
   Bestander av store klovdyr som f.eks. rein Rangifer sp., er regulert og begrenset gjennom ne-gativ tetthetsavhengighet og tilfeldig variasjon i klimatiske forhold. Tetthetsavhengighet og kli-ma påvirker individer av ulike ...
  • Effekter av ekstremflom på kunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag 

   Einum, Sigurd; Berger, Hans Mack; Fjeldstad, Hans-Petter (NINA Rapport;220, Research report, 2006)
   Einum S., Berger, H. M. og Fjeldstad, H.- P. 2006. Effekter av ekstremflom på kunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag. NINA Rapport 220, 30 s. I Gråelva har man siden 1992 gjennomført ...
  • Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur 

   Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Follestad, Arne; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Kaltenborn, Bjørn Petter (NINA Rapport;1182, Research report, 2015)
   Øian, H., Andersen, O., Follestad, A., Hagen, D., Eide, N. E., Kaltenborn, B. 2015. Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur. En sammenstilling av nasjonal og internasjonal litteratur - NINA Rapport 1182, 77 s. Denne ...
  • Effekter av forstyrrelse på kolonihekkende fugl og effekter av avbøtende tiltak – en litteraturstudie 

   Lorentsen, Svein-Håkon; Follestad, Arne (NINA rapport;1033, Research report, 2014)
   Denne rapporten er en sammenstilling (litteraturstudie) av nasjonal og internasjonal forskning på effekter av forstyrrelse av kolonihekkende sjøfugler, samt en vurdering av mulige avbøtende tiltak. I flere verneområder ...
  • Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar (NINA Rapport;274, Research report, 2007)
   Erikstad, K.E. og Reiertsen, T.K. 2007. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser. NINA Rapport 274, 24 s. Måser er toppredatorer i det marine miljø, og er svært utsatt for miljøgifter. Hos arter som ...
  • Effekter av isdekke på vinter-overlevelse til laksunger i Altaelva 

   Finstad, Anders Gravbrøt; Forseth, Torbjørn; Næsje, Tor; Ugedal, Ola (NINA Rapport;57, Research report, 2005)
   Anders G. Finstad, Torbjørn Forseth, Tor F. Næsje & Ola Ugedal. 2005. Effekter av isdekke på vinteroverlevelse til laksunger i Altaelva. - NINA rapport 57. 23 pp For å undersøke om det er en sammenheng mellom nedgangen i ...
  • Effekter av kalking på forsuringsrammede krepsebestander. Overvåking av fem lokaliteter i Hedmark over en 10-15 års periode 

   Taugbøl, Trond (NINA Rapport;98, Research report, 2005)
   Taugbøl, T. 2005. Effekter av kalking på forsuringsrammede krepsebestander. Overvåking av fem lokaliteter i Hedmark over en 10-15 års periode. - NINA Rapport 98. Prosjektet har sett på effekten av å kalke forsura ...
  • Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007 

   Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre; Garnås, E.; Nilssen, Jens Petter; Tysse, Åsmund; Wærvågen, Svein Birger (NINA Rapport;420, Research report, 2009)
   Johnsen, S.I., Dervo, B. K., Garnås, E., Nilssen, J. P., Tysse, Å. & Wærvågen, S. B. 2009. Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007. NINA Rapport 420. 43 s. + ...
  • Effekter av klimaendringer for havstrand 

   Follestad, Arne; Evju, Marianne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;667, Research report, 2011)
   Follestad, A., Evju, M. & Ødegaard, F. 2011. Effekter av klimaendringer for havstrand. - NINA Rapport 667, 74 s. Forventete klimaendringer, i første omgang økt havnivå, men også mildere vintre, økt nedbør og lengre ...
  • Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie 

   Follestad, Arne (NINA Rapport;1081, Research report, 2014)
   Follestad, A. 2014. Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie. - NINA Rapport 1081, 89 s. Statens vegvesen har etterspurt et bedre faglig grunnlag for å kunne vurdere effekten av kunstig ...