Now showing items 79-98 of 1682

  • “Å, nå telte han deg også” – er det noe vits da? 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Fangel, Kirstin (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Automatiske ferdselstellere benyttes i stadig flere naturområder. Vi får vite hvor mange mennesker som gikk her eller der. Vi sitter med et tall. Men hva sier tallene oss egentlig, og hvordan kan vi bruke dem i en adaptiv ...
  • Åborsnes industriområde - Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;192, Research report, 2006)
   Jacobsen, K.-O. og Tømmervik, H. 2006. Åborsnes industriområde – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 192. 24 s. Det er behov for nye industriarealer i nærområdet til Tromsø. Flere ulike interessenter ...
  • Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Wollan, Anders K.; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Halvorsen, Rune (NINA rapport;713, Research report, 2011)
   Wollan, A.K., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Bratli, H., Endrestøl, A., Stabbetorp, O.E., SverdrupThygeson, A. & Halvorsen, R. 2011. Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ...
  • Årsrapport fra NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2005 

   Heim, Morten; Solberg, Erling Johan; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;132, Research report, 2006)
   Heim, M., Solberg, E.J., Sæther, B.-E. 2006. Årsrapport fra NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2005. - NINA Rapport 132. Prosjektet ser på hvilke faktorer som påvirker bestandssvingningene ...
  • Årsrapport fra NINA’s Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2004 

   Heim, Morten; Solberg, Erling Johan; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;12, Research report, 2005)
   Heim, M., Solberg, E.J. og Sæther, B.-E. 2005. Årsrapport fra NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2004. Prosjektet ser på hvilke faktorer som påvirker bestandssvingningene i norske ...
  • Åseralprosjektene: konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning 

   Forseth, Torbjørn (NINA rapport;829, Research report, 2012)
   Forseth, T. 2012. Åseralprosjektene: konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning – NINA Rapport 829. 35 s. denne rapporten vurderes konsekvensene av tilleggsreguleringer i Mandalsvassdraget – kalt Åseralprosjektene ...
  • Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur 

   Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Anette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan (NINA Temahefte;54, Book, 2014)
   Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse ...
  • Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll 

   Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek ...
  • Behavioral buffering of extreme weather events in a high-Arctic herbivore 

   Loe, Leif Egil; Hansen, Brage Bremset; Stien, Audun; Albon, Steve D.; Bischof, Richard; Carlsson, Anja M.; Irvine, Justin; Meland, Morten; Rivrud, Inger Maren; Ropstad, Erik; Veiberg, Vebjørn; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   As global warming advances, there is a growing concern about the impact of extreme weather events on ecosystems. In the Arctic, more frequent unseasonal warm spells and rain-on- snow events in winter cause changes in ...
  • Behaviour and mortality of downstream migrating Atlantic salmon smolts at a small power station with multiple migration routes 

   Kärgenberg, Einar; Thorstad, Eva Bonsak; Järvekülg, Rein; Sandlund, Odd Terje; Saadre, Ene; Økland, Finn; Thalfeldt, Mart; Tambets, Meelis (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Salmon smolts were released upstream of a run‐of‐river hydropower site and recaptured downstream for inspection. Descending fish behaviour through three possible migration routes (turbines, fishway, spillway) was analysed ...
  • Behaviour and survival of wild Atlantic salmon Salmo salar captured and released while surveillance angling for escaped farmed salmon 

   Lennox, Robert J.; Havn, Torgeir Børresen; Thorstad, Eva Bonsak; Liberg, Egil; Cooke, Steven J.; Uglem, Ingebrigt (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In many Norwegian rivers, spawning stocks are surveyed for escaped farmed salmon with surveillance fishing by rod and reel after the recreational angling season. However, the benefits of surveillance fishing depend on the ...
  • Behovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge.- 

   Qvenild, Marte; Bevanger, Kjetil Modolv; Sandlund, Odd Terje; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;273, Research report, 2008)
   Qvenild, M., Bevanger, K., Sandlund, O.T. & Ødegaard, F. 2008. Behovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge - NINA Rapport 273. 62 s. Denne rapporten summerer opp i hvilken utstrekning ...
  • Beiarelva og Saltdalselva 2008-2012. Bestandsovervåkingav laks og påvirkning fra oppdrettsnæringen 

   Jensen, Arne Johan; Karlsson, Sten; Lamberg, Anders; Hanssen, Øyvind Kanstad; Jensås, Jan Gunnar (NINA Rapport;951, Research report, 2013-04)
   I 2008 ble det satt i gang et prosjekt som hadde som mål å kartlegge den totale oppvandringen av laks i Beiarelva og Saltdalselva over en periode på fem år (2008-2012). Dessuten skulle innslaget av rømt oppdrettslaks i ...
  • Being stressed outside the park — conservation of African elephants (Loxodonta africana) in Namibia 

   Hunninck, Louis; Ringstad, Iris; Jackson, Craig Ryan; May, Roelof Frans; Fossøy, Frode; Uiseb, Kenneth; Killian, Werner; Røskaft, Eivin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The conservation of the African savanna elephant (Loxodonta africana) is of prime importance for many African countries. Interactions between elephants and humans are known to induce stress and thereby have the potential ...
  • Beiteressurskartlegging i Snøhetta villreinområde. Kartlegging av beite for villrein, moskus og sau med bruk av satellittbildetolking og visuell punkttaksering fra helikopter 

   Hagen, Dagmar; Gaare, Eldar; Erikstad, Lars; Hoem, Stein Arild (NINA Rapport;135, Research report, 2006)
   Hagen, D., Gaare, E., Erikstad, L. og Hoem, S.A. 2006. Beiteressurskartlegging i Snøhetta villreinområde: kartlegging av beite for villrein, moskus og sau med bruk av satelittbildetolkning og visuell punkttaksering fra ...
  • Benefits of restoring ecosystem services in urban areas 

   Elmqvist, Thomas; Setälä, H.; Handel, S.N.; van der Ploeg, S.; Aronson, J.; Blignaut, J.N.; Gomez-Baggethun, Erik; Nowak, D.J.; Kronenberg, J.; de Groot, R. (Journal article, 2015)
   Cities are a key nexus of the relationship between people and nature and are huge centers of demand for ecosystem services and also generate extremely large environmental impacts. Current projections of rapid expansion of ...
  • Beregning av produksjon og tap i reindriften 

   Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun (NINA rapport;938, Research report, 2013)
   Tveraa, T, Ballesteros, M., Bårdsen, B.-J., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E. & Stien, A. Beregning av produksjon og tap i reindriften – NINA Rapport 938. 38s. En økning i rovdyrbestandene i ...
  • Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Vurderinger av mulige tap i fremtidige jakt-inntekter 

   Solberg, Erling Johan (NINA Rapport;277, Research report, 2007)
   Solberg, E. J. 2007. Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Vurderinger av mulige tap i fremtidige jakt-inntekter - NINA Rapport 277. 23 s. Opprettelsen av Berglimyra og Klumplifjellet ...
  • Berry production drives bottom – up effects on body mass and reproductive success in an omnivore 

   Hertel, Anne Gabriela; Bischof, Richard; Langval, Ola; Mysterud, Atle; Kindberg, Jonas; Swenson, Jon; Zedrosser, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Obligate herbivores dominate studies of the eff ects of climate change on mammals, however there is limited empirical evidence for how changes in the abundance or quality of plant food aff ect mammalian omnivores. Omnivores ...
  • Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget 

   Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder; Staldvik, Frode; Økland, Finn (NINA rapport;747, Research report, 2011)
   Thorstad, E.B., Fiske, P., Staldvik, F. & Økland, F. 2011. Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget 2010. - NINA Rapport 747: 1-32. Undersøkelser av beskatningsrater og bestandsstørrelse i Namsenvassdraget ...