• A. Overvaking av verneområde. B. Forslag til overvakingsplan for vernekvalitetar, ferdsel og påverknad i verneområda på Dovrefjell. Eit pilotprosjekt 

   Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Nellemann, Christian; Framstad, Erik; Erikstad, Lars; Gjershaug, Jan Ove; Vistnes, Ingunn Ims (NINA Rapport;188, Research report, 2007)
   Vistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Nellemann, C., Framstad, E., Erikstad, L., Gjershaug, J.O. & Vistnes, I. 2007. A. Overvaking av verneområde, B. Forslag til overvakingsplan for vernekvalitetar, ferdsel og påverknad i ...
  • Besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR). Kjerag, Mån og Månafossen, Håhelleren og Ritlandskrateret 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1221, Research report, 2016-03-16)
   I denne rapporten er fire lokalitetar analysert i verneområda Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) og inkluderer Kjerag, Månafossen/garden Mån, Håhelleren og Ritlandskrateret. Dei tre fyrste er udiskutable ...
  • Brettsegling, kiting og surfing på Lista. Særpreg og utfordringar 

   Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;998, Research report, 2013)
   Rapporten skal få fram kunnskap om ulike former for vassbasert brettsport langs Listastrende-ne. Det er ikkje ei kartlegging av faktisk bruk, men først og fremst formidling frå intervju med eit utval erfarne brettfolk som ...
  • Bruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøking 

   Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1349, Research report, 2017)
   Vistad, O.I., Selvaag, S.K. &Wold, L.C. 2017. Bruken og brukarane av Breheimen 2017. Kasse- og etterundersøking – NINA Rapport 1349. 79 s. I denne samanheng omfattar ‘Breheimen’ ein nasjonalpark, fem landskapsvernområde ...
  • Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking 

   Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1490, Research report, 2018)
   Vistad, O.I., Selvaag, S.K., Wold, L.C. 2018 Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. NINA Rapport 1490. Norsk institutt for naturforskning. I Jostedalsbreen nasjonalpark (JNP) ...
  • Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016 

   Selvaag, Sofie K.; Wold, Line C.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1377, Research report, 2017)
   Selvaag, S.K., Wold, L.C. &. Vistad, O.I. 2017. Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. - NINA Rapport 1377. 84 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en ...
  • Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018 

   Selvaag, Sofie K.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1650, Research report, 2019)
   Selvaag, S.K. & Vistad, O.I. 2019. Brukerundersøkelse i Stabbursdalen nasjonalpark. Sommeren 2018. NINA rapport 1650. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2018 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen en brukerundersøkelse ...
  • Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder sommeren 2016 

   Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K.; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1360, Research report, 2017)
   Wold L.C, Selvaag S.K. & Vistad O.I. (2017). Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder - NINA Rapport 1360 91 s. Som ett ledd i arbeidet med en utvikling av besøksstrategi ble det sommeren 2016 ...
  • Effektar av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn. Ein kunnskapsstatus 

   Hagen, Dagmar; Reitan, Ole (NINA Rapport;187, Research report, 2007)
   Vistad, O.I. (red.), Hagen, D. og Reitan, O. 2007. Effektar av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn. Ein kunnskapsstatus. - NINA Rapport 187. 54 s. Effektar på vegetasjon og terreng Terrengkøyring på barmark ...
  • Effekt av sykling og ridning på vegetasjon langs stier. Resultater fra en feltstudie 

   Hagen, Dagmar; Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Andersen, Oddgeir; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1288, Research report, 2016-10-17)
   Hagen, D., Evju, M., Olsen, S.L., Andersen, O. og Vistad, O.I. 2016. Effekt av sykling og ridning på vegetasjon langs stier. Resultater fra en feltstudie. - NINA Rapport 1288. 50 s. Å kunne ferdes i naturen er et gode ...
  • Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal 

   Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla; Skår, Margrete; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1440, Research report, 2018)
   Vistad, O.I., Gundersen, V., Wold, L.C., Skår, M., Rybråten, S. & Dokk, J. G. 2018. Effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute. En undersøkelse av Turskilt-prosjekter i Vestby og i Brumunddal. NINA Rapport 1440. ...
  • Evaluering av Friluftslivets År 2005 

   Vistad, Odd Inge; Tennøy, Aud; Svarstad, Hanne; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;170, Research report, 2006)
   Vistad, O. I., Tennøy, A., Svarstad, H. & Andersen, O. 2006. Evaluering av Friluftslivets År 2005. NINA Rapport 170, 109 s. Denne evalueringa er først og fremst en analyse at de tiltak som fikk økonomisk støtte i anledning ...
  • Evalueringen av fylkesmennenes overvåking i verneområder 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Framstad, Erik; Saksgård, Laila M. (NINA Rapport;48, Research report, 2005)
   Hagen, D., Eide, N.E., Vistad, O.I., Framstad, E. og Saksgård, L. 2005. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder, - NINA Rapport 48. 37 s.
  • Ferdsel i Snøhettaområdet. Del 1. Dokumentasjonsrapport fra 12 spørreundersøkelser 

   Gundersen, Vegard; Andersen, Oddgeir; Wold, Line Camilla; Nerhoel, Ingrid; Fangel, Kirstin; Vistad, Odd Inge; Båtstad, K.R. (NINA Rapport;933, Research report, 2013-03)
   Denne rapporten oppsummerer i alt 12 spørreundersøkelser som er gjennomført ved Dovre-fjell-Sunndalsfjella (DS) nasjonalpark og tilgrensende områder. I alt tre av undersøkelsene in-kluderer respondenter fra hele studieområdet, ...
  • Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1331, Research report, 2017)
   Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L.C., Rybråten, S., Dokk, J.G., Vistad, O.I. og S.K. Selvaag. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde - NINA Rapport 1331. 168 s. Forollhogna er et særegent fjellområde ...
  • Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter 

   Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;441, Research report, 2009)
   Utgangspunktet for prosjektet er arbeidet med Fylkesdelplanar for tre store villreinområde som no vert gjennomført: Rondane/Sølnkletten, Hardangervidda og Setesdalsheiane. I den samanheng er det eit grunnleggande ...
  • Friluftsliv i Norge anno 2014 – status og utfordringer 

   Dervo, Børre Kind; Skår, Margrete; Köhler, Berit; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard (NINA rapport;1073, Research report, 2014)
   Denne rapporten beskriver utviklingstrekk innenfor friluftsliv og endringer i samfunnet som er relevant for friluftsliv siden forrige stortingsmelding om friluftsliv ble laget (St.meld. nr. 39 (2000- 2001)). Deltakelse ...
  • Håndbok. Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for vegetasjon og dyreliv 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina E.; Evju, Marianne; Gundersen, Vegard; Stokke, Bård G.; Vistad, Odd Inge; Rød-Eriksen, Lars; Olsen, Siri Lie; Fangel, Kirstin (NINA Temahefte;73, Book, 2019)
  • Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet 

   Thorén, Kine Halvorsen; Skjeggedal, Terje; Vistad, Odd Inge (NINA Kortrapport;26, Research report, 2016-09-08)
   Thorén, K.H., Skjeggedal, T. & Vistad, O.I. 2016. Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. NINA Kortrapport 26. 71 s + vedlegg Formålet ...
  • Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram (Peer reviewed, 2019)
   The challenge to harmonize nature-based tourism with species conservation is important both from an economic, cultural and ecological perspective. One approach for understanding this interaction is to compare the spatiotemporal ...