• Barn og natur – Organiserte møteplasser for samvær og naturglede 

   Broch, Tuva Beyer; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Temahefte;87, Book, 2022)
  • Barn og unges organiserte friluftsliv. Hva fremmer gode opplevelser og varig deltagelse? 

   Wold, Line Camilla; Broch, Tuva Beyer; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Øian, Hogne (NINA Rapport;2084, Research report, 2022)
   Wold, L.C., Broch, T.B., Vistad, O.I., Selvaag, S.K., Gundersen, V. & H. Øian. 2022. Barn og unges organiserte friluftsliv. Hva fremmer gode opplevelser og varig deltagelse? NINA Rapport 2084. Norsk institutt for ...
  • Bruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøking 

   Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1349, Research report, 2017)
   Vistad, O.I., Selvaag, S.K. &Wold, L.C. 2017. Bruken og brukarane av Breheimen 2017. Kasse- og etterundersøking – NINA Rapport 1349. 79 s. I denne samanheng omfattar ‘Breheimen’ ein nasjonalpark, fem landskapsvernområde ...
  • Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking 

   Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1490, Research report, 2018)
   Vistad, O.I., Selvaag, S.K., Wold, L.C. 2018 Bruken og brukarane av Jostedalsbreen nasjonalpark 2017. Kasse- og etterundersøking. NINA Rapport 1490. Norsk institutt for naturforskning. I Jostedalsbreen nasjonalpark (JNP) ...
  • Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Danielsen, Gørill; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1371, Research report, 2017)
   Selvaag, S. K., Gundersen, V., Danielsen, G. & L. C. Wold 2017. Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016. - NINA Rapport 1371. 77 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Ånderdalen ...
  • Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1506, Research report, 2018)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. NINA Rapport 1506. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte verneområdeforvaltningen i Blåfjella-Skjækerfjella ...
  • Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Dokk, John Gunnar; Romtveit, Lena; Strand, Olav; Holter, Tobias (NINA Rapport;1530, Research report, 2018)
   Selvaag, S.K., Gundersen, V., Dokk, J.G., Romtveit, L., Strand, O. & T. Holter. (2018). Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017. NINA Rapport 1530. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1471, Research report, 2018)
   Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen i Junkerdal, i samarbeid med NINA, en brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Undersøkelsen inkluderte en kasseundersø-kelse der de besøkende ble oppfordret til å ...
  • Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1507, Research report, 2018)
   Wold, L.C. & Selvaag, S.K. 2018. Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. NINA rapport 1507. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne ...
  • Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1472, Research report, 2018)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. NINA Rapport 1472. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen i Saltfjellet-Svartisen, ...
  • Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1470, Research report, 2018)
   Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Rago nasjonalpark. NINA Rapport 1470. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Rago, i samarbeid med NINA, en ...
  • Effects of mountain biking versus hiking on trails under different environmental conditions 

   Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Jokerud, Mari; Olsen, Siri Lie; Selvaag, Sofie Kjendlie; Vistad, Odd Inge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Recreational use of nature areas is increasing worldwide. All trail-based activities have a certain degradation effect on vegetation and soil, and conflicts between conservation values and recreation may occur. Controversy ...
  • El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Stange, Erik; Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne (NINA Rapport;2095, Research report, 2022)
   Gundersen, V., Selvaag, S.K., Stange, E., Vistad, O.I. & Evju, M. 2022. El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim. NINA Rapport 2095. Norsk institutt for naturforskning. Ved ...
  • Ferdsel i Hardangervidda villreinområde. Antall brukere og fordeling på areal over tid 

   Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla; Romtveit, Lena; Rauset, Geir Rune; van Moorter, Bram; Strand, Olav; Holter, Tobias; Singsaas, Marianne; Mossing, Anders (NINA Rapport;1909, Research report, 2021)
   Gundersen, V., Selvaag, S. K., Dokk, J. G., Wold, L. C., Romtveit, L., Rauset, G. R., van Moorter, B., Strand, O., Holter, T., Singsaas, M. og Mossing, A. 2021. Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og ...
  • Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde 

   Gundersen, Vegard; Nerhoel, Ingrid; Strand, Olav; Wold, Line Camilla; Rybråten, Stine; Dokk, John Gunnar; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1331, Research report, 2017)
   Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L.C., Rybråten, S., Dokk, J.G., Vistad, O.I. og S.K. Selvaag. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde - NINA Rapport 1331. 168 s. Forollhogna er et særegent fjellområde ...
  • Hvem bruker nasjonalparkene i norske fjell? Karaktertrekk ved bruken og klassifisering av områdene 

   Zouhar, Yosra; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Köhler, Berit; Wold, Line Camilla (Journal article, 2024)
   Artikkelen beskriver variasjonen i karaktertrekk ved besøkende til 27 norske nasjonalparker og presenterer en klassifisering av nasjonalparkene som er teoretisk forankret i ROS- (Recreation Opportunity Spectrum) modellen. ...
  • Hvordan kan vi redusere forsøpling i naturområder? 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Keller, Rose; Engen, Sigrid (NINA Temahefte;88, Book, 2022)
  • Linking visitors’ spatial preferences to sustainable visitor management in a Norwegian national park 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein; Gundersen, Vegard (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The increasing numbers of tourists visiting national parks contribute to new opportunities as well as challenges. Alpine and Arctic national parks in Northern Europe are key habitats for vulnerable species such as wild ...
  • Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;1855, Research report, 2020)
   Selvaag, S.K., Wold, L.C. & Gundersen, V. 2020. Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale. NINA Rapport 1855. Norsk institutt for ...
  • Norgesferie i krisetider – Hvordan så sommeren 2020 ut i fjellet? 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Keller, Rose; Vistad, Odd Inge (Journal article, 2021)
   The Covid-19 pandemic has led to dramatic changes in the tourism industry and Norway is no exception. One major change in Norwegian tourism in 2020 was that most Norwegians had their summer holiday in their own country ...