• “Å, nå telte han deg også” – er det noe vits da? 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Fangel, Kirstin (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Automatiske ferdselstellere benyttes i stadig flere naturområder. Vi får vite hvor mange mennesker som gikk her eller der. Vi sitter med et tall. Men hva sier tallene oss egentlig, og hvordan kan vi bruke dem i en adaptiv ...
  • Back to nature: Norwegians sustain increased recreational use of urban green space months after the COVID-19 outbreak 

   Venter, Zander; Barton, David Nicholas; Gundersen, Vegard; Figari, Helene; Nowell, Megan Sara (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In Oslo, as elsewhere, the COVID-19 outbreak and the following lockdown measures during spring 2020 led to increased use of urban green infrastructure. Whether this has led to more durable changes in recreation patterns ...
  • Barn og natur – Organiserte møteplasser for samvær og naturglede 

   Broch, Tuva Beyer; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Temahefte;87, Book, 2022)
  • Barn og natur. Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur 

   Skår, Margrete; Gundersen, Vegard; Bischoff, Anette; Follo, Gro Irene; Pareliussen, Ingar; Stordahl, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan (NINA Temahefte;54, Book, 2014)
   Temaheftet presenterer hovedfunn fra en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur. Undersøkelsen er del av en treårig studie finansiert av Norges forskningsråd. Studien vil bidra med kunnskap om innhold og meningsdannelse ...
  • Barn og unges organiserte friluftsliv. Hva fremmer gode opplevelser og varig deltagelse? 

   Wold, Line Camilla; Broch, Tuva Beyer; Vistad, Odd Inge; Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Øian, Hogne (NINA Rapport;2084, Research report, 2022)
   Wold, L.C., Broch, T.B., Vistad, O.I., Selvaag, S.K., Gundersen, V. & H. Øian. 2022. Barn og unges organiserte friluftsliv. Hva fremmer gode opplevelser og varig deltagelse? NINA Rapport 2084. Norsk institutt for ...
  • Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll 

   Skår, Margrete; Follo, Gro Irene; Gundersen, Vegard; Ingebrigtsen, Kim; Stordal, Gjertrud; Tordsson, Bjørn Stefan; Wold, Line Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en 3-årig studie finansiert av Norges forskningsråds program Miljø 2015 (prosjektperiode 2012–2015) har vi i bred forstand undersøkt hvordan barn erfarer natur i dag. I denne artikkelen vil vi rette fokuset mot barns lek ...
  • Besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR). Kjerag, Mån og Månafossen, Håhelleren og Ritlandskrateret 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge (NINA Rapport;1221, Research report, 2016-03-16)
   I denne rapporten er fire lokalitetar analysert i verneområda Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) og inkluderer Kjerag, Månafossen/garden Mån, Håhelleren og Ritlandskrateret. Dei tre fyrste er udiskutable ...
  • Bias and precision of crowdsourced recreational activity data from Strava 

   Venter, Zander; Gundersen, Vegard; Scott, Samantha Luise; Barton, David Nicholas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Recreational activity is the single most valuable ecosystem service in many developed countries with a range of benefits for public health. Crowdsourced recreational activity data is increasingly being adopted in management ...
  • Bigger, more diverse and better? Mapping structural diversity and its recreational value in urban green spaces 

   Soy Massoni, Emma; Barton, David Nicholas; Rusch, Graciela; Gundersen, Vegard (Journal article; Peer reviewed, 2018-03-07)
   Are bigger green spaces more diverse in terms of their natural and manmade elements? Does higher diversity mean they are more attractive to users and encourage more diversity of activities, and thereby provide a wider range ...
  • Bli med ut og lek! Hva skjedde under koronaperioden? 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge (NINA Temahefte;91, Book, 2024)
  • Bruk av stordata i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Kunnskapsstatus og forslag til anvendelse i Norge 

   Barton, David N.; Gundersen, Vegard; Venter, Zander V. (NINA Rapport;1937, Research report, 2021)
   Fysisk aktivitet kan defineres som enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå. Denne rapporten er avgrenset til en kunnskapsstatus om anvendelse ...
  • Bruk og vern i Østmarka 

   Krange, Olve; Figari, Helene; Gundersen, Vegard; Bendiksen, Egil; Venter, Zander (NINA Rapport;2016, Research report, 2021)
   Krange, O., Figari, H., Gundersen, V., Bendiksen, E., Venter, Z. 2021. Bruk og vern i Østmarka. NINA Rapport 2016. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn ...
  • Bruken av Rondane-Dovre 2021. Resultat frå brukarundersøking og automatisk teljing 

   Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;2147, Research report, 2022)
   Vistad, O. I. & Gundersen, V. 2022. Bruken av Rondane – Dovre 2021. Resultat frå brukarundersøking og automatisk teljing. NINA Rapport 2147. Norsk institutt for naturforskning. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal revidere ...
  • Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Danielsen, Gørill; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1371, Research report, 2017)
   Selvaag, S. K., Gundersen, V., Danielsen, G. & L. C. Wold 2017. Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016. - NINA Rapport 1371. 77 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Ånderdalen ...
  • Brukerundersøkelse i Dovrefjella-Sunndalsfjella nasjonalpark. Sommeren 2022 

   Zouhar, Yosra; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard (Research report, 2023)
   Zouhar, Y., Wold, L. C. & Gundersen. V. 2023. Brukerundersøkelse i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Sommeren 2022. NINA Rapport 2299. Norsk institutt for naturforskning. Denne dokumentasjonsrapporten oppsummerer ...
  • Brukerundersøkelse i Halling-skarvet. Resultater fra en spørreundersøkelse 

   Andersen, Oddgeir; Gundersen, Vegard (NINA Kortrapport;17, Research report, 2016-05-09)
   Andersen, O. & Gundersen, V. 2016. Brukerundersøkelse i Hallingskarvet. – resultater fra en spørreundersøkelse - NINA Kortrapport 17. 36 s. + vedlegg Denne rapporten gir detaljert kunnskap om de besøkende til Hallingskarvet ...
  • Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark. Sommeren 2017 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Dokk, John Gunnar; Romtveit, Lena; Strand, Olav; Holter, Tobias (NINA Rapport;1530, Research report, 2018)
   Selvaag, S.K., Gundersen, V., Dokk, J.G., Romtveit, L., Strand, O. & T. Holter. (2018). Brukerundersøkelse i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2017. NINA Rapport 1530. Norsk institutt for naturforskning. Denne ...
  • Brukerundersøkelse i Reinheimen nasjonalpark. Sommeren 2022 

   Zouhar, Yosra; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard (NINA Rapport;2294, Research report, 2023)
   Zouhar, Y., Wold, L. C. & Gundersen. V. 2023. Brukerundersøkelse i Reinheimen nasjonalpark. Sommeren 2022. NINA Rapport 2294. Norsk institutt for naturforskning. Denne dokumentasjonsrapporten oppsummerer kunnskap om ...
  • Brukerundersøkelse og sårbarhetsvurdering i Jutulhogget naturreservat 

   Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Evju, Marianne; Rød-Eriksen, Lars (NINA Rapport;1481, Research report, 2018)
   Wold, L.C., Gundersen, V., Evju, M. & L. Rød-Eriksen. 2018. Brukerundersøkelse og sårbarhets-vurdering i Jutulhogget naturreservat. NINA Rapport 1481. Norsk institutt for naturforskning. NINA har på oppdrag fra Fylkesmannen ...
  • Brukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014. 

   Vistad, Odd Inge; Gundersen, Vegard; Wold, Line Camilla (NINA rapport;1109, Research report, 2014)
   Vistad, O.I., Gundersen, V. & Wold, L.C. 2014. Brukerundersøkelser i Hallingskarvet og Varangerhalvøya nasjonalparker, sommeren 2014. NINA Rapport 1109. 54 s + vedlegg. I forbindelse med Miljødirektoratets arbeid med ...