• Bruk av overvåkingsdata til beregning av bestandsutvikling hos storsalamander Triturus cristatus og småsalamander Lissotriton vulgaris i Norge 

   Dervo, Børre K.; Bærum, Kim Magnus; Diserud, Ola H. (NINA Rapport;1408, Research report, 2017)
   Dervo, B.K., Bærum, K.M. og Diserud O.H. 2017. Bruk av overvåkingsdata til beregning av bestandsutvikling hos storsalamander Triturus cristatus og småsalamander Lissotriton vulgaris i Norge - NINA Rapport 1408. 50 s. Det ...
  • Downstream migration of Atlantic salmon smolt at three German hydropower stations 

   Økland, Finn; Teichert, Maxim A.K.; Thorstad, Eva B.; Havn, Torgeir B.; Heermann, Lisa; Sæther, Stein Are; Diserud, Ola H.; Tambets, Meelis; Hedger, Richard D.; Borcherding, Jost (NINA Rapport;1203, Research report, 2016-10-04)
   Økland, F., Teichert, M.A.K., Thorstad, E.B., Havn, T.B., Heermann, L., Sæther, S.A., Diserud, O.H., Tambets, M., Hedger, R.D. & Borcherding, J. 2016. Downstream migration of Atlantic salmon smolt at three German hydropower ...
  • Effekter av hunnlaksfredning og andre forvaltningstiltak på gytebestander av laks 

   Robertsen, Grethe; Diserud, Ola H.; Fiske, Peder; Ugedal, Ola; Ulvan, Eva M.; Solem, Øyvind; Karlsson, Sten; Spets, Merethe Hagen; Burton, Tim; Florø-Larsen, Bjørn (NINA Rapport;2237, Research report, 2023)
   Robertsen, G., Diserud, O.H., Fiske, P., Ugedal, O., Ulvan, E.M., Solem, Ø., Karlsson, S., Spets, M.H., Burton, T. & Florø-Larsen, B. 2023. Effekter av hunnlaksfredning og andre forvaltningstiltak på gytebestander av laks. ...
  • Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus 

   Hindar, Kjetil; Diserud, Ola H.; Fiske, Peder; Karlsson, Sten; Bolstad, Geir H.; Foldvik, Anders; Wennevik, VIdar; Bremset, Gunnbjørn; Rosten, Carolyn (NINA Rapport;1461, Research report, 2018)
   Hindar, K., Diserud, O. H., Fiske, P., Karlsson, S., Bolstad, G. H., Foldvik, A., Wennevik, V., Bremset, G. og Rosten, C. 2018. Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjor-der: Rømt oppdrettslaks, genetisk ...
  • Forslag til definisjon av laksebestander 

   Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Hagen, Ingerid J.; Hindar, Kjetil; Raunsgard, Astrid; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Sægrov, Harald (NINA Rapport;2266, Research report, 2023)
   Karlsson, S., Diserud, O. H., Fiske, P., Forseth, T., Hagen, I. J., Hindar, K., Raunsgard, A., Skaala, Ø., Skoglund, H. & Sægrov, H. 2023. Forslag til definisjon av laksebestander. NINA Rapport 2266. Norsk institutt for ...
  • Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2019 

   Diserud, Ola H.; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Glover, Kevin A.; Skaala, Øystein (NINA Rapport;1659, Research report, 2019)
   Diserud, O. H., Hindar, K., Karlsson, S., Glover, K. A. & Skaala Ø. 2019. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2019. NINA Rapport 1659. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2020 

   Diserud, Ola H.; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Glover, Kevin A.; Skaala, Øystein (NINA Rapport;1926, Research report, 2020)
   Diserud, O. H., Hindar, K., Karlsson, S., Glover, K. A. & Skaala, Ø. 2020. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2020. NINA Rapport 1926. Norsk institutt for naturforskning. NINA ...
  • Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2023 

   Diserud, Ola H.; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Glover, Kevin A.; Skaala, Øystein (NINA Rapport;2393, Research report, 2023)
   Diserud, O. H., Hindar, K., Karlsson, S., Glover, K. A. & Skaala Ø. 2023. Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander – oppdatert status 2023. NINA Rapport 2393. Norsk institutt for naturforskning. NINA ...
  • Genetiske undersøkelser av laks i Vestland - Modalselva, Ekso, Frøysetelva og Samnangervassdraget 

   Wacker, Sebastian; Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Normann, Eirik; Sægrov, Harald (NINA Rapport;2395, Research report, 2023)
   Wacker, S., Karlsson, S., Diserud, O.H., Normann, E. & Sægrov, H. 2023. Genetiske undersøkelser av laks i Vestland - Modalselva, Ekso, Frøysetelva og Samnangervassdraget. NINA Rapport 2395. Norsk institutt for naturforsk ...
  • Innkrysning av rømt oppdrettslaks i Sognefjorden 

   Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1387, Research report, 2017)
   Karlsson, S., Diserud, O. H., Sægrov, H. Ugedal, O. 2017. Innkrysning av rømt oppdrettslaks i Sognefjorden. – NINA Rapport 1387. 13 s. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert rømt oppdrettslaks som den største ...
  • Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst 

   Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik Hårdensson; Diserud, Ola H.; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle (NINA Rapport;1541, Research report, 2018)
   Solberg, I., Finstad, B., Berntsen, H.H., Diserud, O.H., Frank, K., Helgesen, K.O., Jeong, J., Kristoffersen, A.B., Nytrø, A.V., Revie, C.W., Sivertsgård, R., Solvang, T., Sunde, L.M., Thorvaldsen, T., Uglem, I. og Mo, ...
  • Modellering av vanndekt areal og smoltproduksjon i Bævra 

   Diserud, Ola H.; Bjørnås, Kristine Lund; Foldvik, Anders; Ugedal, Ola (NINA Rapport;2335, Research report, 2023)
   Diserud, O.H., Bjørnås, K.L., Foldvik, A. & Ugedal, O. 2023. Modellering av vanndekt areal og smoltproduksjon i Bævra. NINA Rapport 2335. Norsk institutt for naturforskning. Bævra er et dynamisk system med stor naturlig ...
  • Pukkellaks i Norge: kan vi forutse hvor den etablerer seg i fremtiden? Nåværende og mulig fremtidig utbredelse 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Diserud, Ola H.; Hanssen, Frank; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;2004, Research report, 2021)
   Berntsen H.H., Diserud, O.H., Hanssen, F. og Sandlund, O.T. 2021. Pukkellaks i Norge: kan vi forutse hvor den etablerer seg i fremtiden? Nåværende og mulig fremtidig utbredelse. NINA Rapport 2004. Norsk institutt for ...
  • Undersøkelse av fremtidig behov og muligheter for kultivering av fisk i Lærdalselva 

   Karlsson, Sten; Alfredsen, Knut; Diserud, Ola H.; Gabrielsen, Sven-Erik; Lo, Håvard; Grimelid, Torstein; Robertsen, Grethe; Sættem, Leif Magnus; Ugedal, Ola; Urke, Henning (NINA Rapport;2375, Research report, 2024)
   Rapporten er tilgjengelig i juli 2024
  • Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva 

   Aronsen, Tonje; Karlsson, Sten O.; Ugedal, Ola; Diserud, Ola H.; Ulvan, Eva M.; Saksgård, Laila; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;1385, Research report, 2017)
   Aronsen, T., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O.H., Ulvan, E.M., Saksgård, L. & Næsje, T. 2017. Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaksbestanden i Altaelva. NINA Rapport 1385 32 s. Til tross ...
  • Vossolaksen – genetisk status 

   Karlsson, Sten; Barlaup, Bjørn T.; Diserud, Ola H.; Normann, Eirik S. (NINA Rapport;1907, Research report, 2020)
   Karlsson, S., Barlaup, B. T., Diserud, O. H. & Normann, E. S. 2020. Vossolaksen – genetisk status. NINA Rapport 1907. Norsk institutt for naturforskning. Redningsaksjonen for Vossolaksen startet i 2010 og blir formelt ...
  • Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander 

   Hindar, Kjetil; Diserud, Ola H.; Hedger, Richard D.; Finstad, Anders G.; Fiske, Peder; Foldvik, Anders; Forseth, Torbjørn; Forsgren, Elisabet; Kvingedal, Eli; Robertsen, Grethe; Solem, Øyvind; Sundt-Hansen, Line E.; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1303, Research report, 2019)
   Hindar, K., Diserud, O.H., Hedger, R.D, Finstad, A.G., Fiske, P., Foldvik, A., Forseth, T., Forsgren, E., Kvingedal, E., Robertsen, G., Solem, Ø., Sundt-Hansen, L.E. & Ugedal, O. 2019. Vurdering av metodikk for andregenerasjons ...
  • Widespread genetic introgression of escaped farmed Atlantic salmon in wild salmon populations 

   Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Fiske, Peder; Hindar, KJetil (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Farmed Atlantic salmon (Salmo salar) escape from net pens and enter rivers to spawn, potentially resulting in genetic introgression and reduced fitness of wild salmon. Here, we quantify genetic introgression of farmed to ...