• Faglig grunnlag for handlingsplan for heroringvinge Coenonympha hero 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;860, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for heroringvinge Coenonympha hero – NINA Rapport 860. 45 s. Dagsommerfuglen heroringvinge Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;844, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Faglig grunnlag for handlingsplan for lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon – NINA Rapport 844. 47 s. Dagsommerfuglen lakrismjeltblåvinge Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for niobeperlemorvinge Argynnis niobe 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;1215, Research report, 2015-12-21)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Faglig grunnlag for handlingsplan for niobeperlemorvinge Argynnis niobe – NINA Rapport 1215. 49 s. Dette faggrunnlaget gir en oppsummering av niobeperlemorvingens Argynnis niobe ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for prikkrutevinge Melitaea cinxia 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;1214, Research report, 2015-12-21)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Faglig grunnlag for handlingsplan for prikkrutevinge Melitaea cinxia – NINA Rapport 1214. 51 s. Dette faggrunnlaget gir en oppsummering av prikkrutevingens Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Hanssen, Oddvar (NINA Rapport;523, Research report, 2009)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Hanssen, O. 2009. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2008-2009 – NINA Rapport 523. 38 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av våre mest sjeldne dagsommerfugler. ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2010 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;735, Research report, 2011)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2011. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2010 – NINA Rapport 735. 46 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av våre mest sjeldne dagsommerfugler. Etter revisjon ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2011 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;783, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2011 – NINA Rapport 783. 41 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands sjeldneste dagsommerfugler. Ifølge nasjonal ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2012 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;883, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. og Bengtson, R. 2012. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2012. NINA Rapport 883. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion (Pallas, 1771) ble varig vernet ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2013 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA rapport;1022, Research report, 2014)
   Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands sjeldneste dagsommerfugler. Ifølge nasjonal rødliste for arter (2010) er klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1159, Research report, 2015)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014 – NINA Rapport 1159. 23 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2015–2016 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1342, Research report, 2017)
   Endrestøl, A. og Bengtson, R. 2017. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2015–2016 — NINA Rapport 1342. 37 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2017 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1466, Research report, 2018)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2018. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2017. NINA Rapport 1466. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1649, Research report, 2019)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2019. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2018 – med forslag til skjøtselsplan. NINA Rapport 1649. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1794, Research report, 2020)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2020. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2019. NINA Rapport 1794. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Dahle, Amund (NINA Rapport;1984, Research report, 2021)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2021. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020. NINA Rapport 1984. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2021 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Dahle, Amund (NINA Rapport;2113, Research report, 2022)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2022. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2021. NINA Rapport 2113. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands ...
  • Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2022–2023 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald; Dahle, Amund (NINA Rapport;2428, Research report, 2024)
   Endrestøl, A., Bengtson, R. & Dahle, A. 2024. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2022–2023. NINA Rapport 2428. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt ...
  • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;892, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 – NINA Rapport 892. 38 s. Dagsommerfuglen heroringvingeCoenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har ...
  • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1070, Research report, 2014)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2014. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014 – NINA Rapport 1070. 50 s. Dagsommerfuglen heroringvingeCoenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som ...
  • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1204, Research report, 2015-12-11)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015 – NINA Rapport 1204. 28 s. Dagsommerfuglen heroringvinge Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har ...