Now showing items 3221-3240 of 3611

  • Trær til besvær 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Olsen, Siri Lie (Journal article, 2018-04-26)
  • Trøndelag rundt på 8 uker - et pilotprosjekt i naturovervåking 

   Tingstad, Lise (Journal article, 2019)
  • Tsjernobyl - sluttrapport fra NINAs radioøkologiske program 1986 - 1990 

   Gaare, Eldar; Jonsson, Bror; Skogland, Terje (NINA Temahefte;2, Book, 1991)
   Gaare, E., Jonsson B., og Skogland T. Tsjernobyl - sluttrapport fra NINAs radioøkologiske program 1986 - 1990 NINA temahefte 2:1-71
  • Tundra greenness 

   Epstein, H.; Bhatt, U.; Raynolds, M.; Walker, D.; Forbes, B.; Phoenix, G.; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune; Myneni, R.; Park, T.; Goetz, S.; Jia, G. (Chapter, 2018)
  • Tundra greenness 

   Epstein, H.; Bhatt, U.S.; Raynolds, M.K.; Walker, D.A.; Forbes, B.C.; Phoenix, G.K.; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune; Myneni, R.; Park, T.; Goetz, S.; Jia, G. (Peer reviewed, 2019)
  • Tundra greenness 

   Epstein, Howard E.; Bhatt, U.S.; Raynolds, M.; Walker, D.; Pinzon, J.; Tucker, C.J.; Forbes, B.C.; Horstkotte, T.; Macias-Fauria, M.; Martin, A.; Phoenix, G.; Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans; Fauchald, Per; Vickers, H.; Myneni, R.; Park, T.; Dickerson, C. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W.; Strann, Karl Birger; Tømmervik, Hans; Frivoll, Vigdis Irene (NINA rapport;831, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Bjerke, J.W., Strann, K.-B., Tømmervik, H. & Frivoll, V. 2012. Tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. NINA Rapport 831. 41 ...
  • Turisme i verneområder. Forprosjekt 

   Heiberg, Mette Marie; Christensen, Haaken; Aas, Øystein (NINA Rapport;87, Research report, 2005)
   Heiberg, M.M., Christensen, H.M. & Aas, Ø. 2005. Turisme i verneområder. Forprosjekt. - NINA Rapport 87. - NINA Rapport 87. 87 pp. Rapporten er en innledende del av et større samarbeidsprosjekt mellom NORSKOG og Norsk ...
  • Turisme på Svalbard og i Arktis. Effekter på naturmiljø, kulturminner og samfunn med hovedvekt på cruiseturisme 

   Øian, Hogne; Kaltenborn, Bjørn (NINA Rapport;1745, Research report, 2020)
   Øian, H.& Kaltenborn, B. 2020. Turisme på Svalbard og i Arktis. Effekter på naturmiljø, kulturminner og samfunn med hovedvekt på cruiseturisme. NINA Rapport 1745. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten ...
  • Turistbedrifter i og rundt norske verneområder - Aktiviteter, utviklingstrekk, naturbruk, miljøtiltak muligheter og utfordringer sett fra turistbedriftenes synspunkt 

   Aas, Øystein; Heiberg, Mette Marie; Haaland, Hanne; Christensen, Haaken M.; Hagen, Dagmar (NINA Rapport;141a, Research report, 2006)
   Aas, Ø., Heiberg, M.M., Haaland, H., Christensen, H.M., Hagen, D. 2006. Turistbedrifter i og rundt norske verneåmråder: aktiviteter, utviklingstrekk, naturbruk, miljøtiltak, muligheter og utfordringer sett fra turistbedriftenes ...
  • Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 

   Gasbjerg, Gry; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein Håkon; Systad, Geir Helge Rødli; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;733, Research report, 2011)
   Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og ...
  • Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; Bustnes, Jan Ove; Follestad, Arne; Systad, Geir Helge Rødli; Eriksen, Jorunn Mittet; Lorentsen, Svein Håkon; Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;338, Research report, 2008)
   Christensen-Dalsgaard, S., Bustnes, J.O., Follestad, A., Systad G.H., Eriksen, J.M., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2008. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig ...
  • Twenty species of bitunicate ascomycetes new to Norway 

   Nordén, Björn; Jäntti, Mari; Jordal, John Bjarne; Læssøe, Thomas; Voglmayr, Hermann; Jaklitsch, Walter (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We here report the following 20 species of non-lichenized bitunicate ascomycetes as new to Norway: Antealophiotrema brunneosporum, Botryosphaeria corticola, Capronia munkii, Capronia normandinae, Capronia parasitica, ...
  • Two species of ant symbionts in colonies of Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) new to Norway 

   Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Two species of symbionts associated with the ant species Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) are recorded for the first time in Norway; Chennium bituberculatum Latreille, 1807 (Coleoptera; Staphylinidae; Pselaphinae) ...
  • Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland 

   Haaland, Hanne; Skogen, Ketil; Landa, Arild Magne; Loeks, Dave; Andersen, Oddgeir; Aastrup, Peter; Egevang, Carsten; May, Roel (NINA Rapport;6, Research report, 2005)
   Hanne Haaland, Ketil Skogen, Arild Landa, Dave Loeks, Oddgeir Andersen, Peter Aastrup, Carsten Egevang & Roel May. 2005. Uddelegering af forvaltningsansvar - levende ressourcer i Grønland - NINA Rapport 6. 137 s. I ...
  • Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. 

   Krange, Olve; Skogen, Ketil (NINA Rapport;1663, Research report, 2019)
   Krange, O. Skogen, K. 2019. Ulovlig jakt på store rovdyr. Holdninger i befolkningen, lokalsamfunn og blant jegere. NINA Rapport 1663. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten handler om nordmenns syn på ulovlig jakt ...
  • Ulv og friluftsliv i Østmarka 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA Rapport;1502, Research report, 2018)
   Skogen, K. & Krange, O. 2018. Ulv og friluftsliv i Østmarka. NINA Rapport 1502. Norsk institutt for naturforskning. I 2015 gjennomførte NINA en undersøkelse om holdninger til ulv blant folk som bor rundt Øst-marka. Dette ...
  • Ulv på trappa 

   Skogen, Ketil; Figari, Helene (Journal article, 2017)
  • Ulveangrep på hunder i Skandinavia. En tverrfaglig utredning 

   Odden, John; Krange, Olve; Sivertsen, Therese R.; Nilsen, Erlend B.; Figari, Helene; Frank, Jens; Linnell, John D.C.; Skogen, Ketil; Thorsen, Neri H.; Støen, Ole-Gunnar (NINA Rapport;1568, Research report, 2018)
   Odden, J., Krange, O., Sivertsen, T.R., Nilsen, E.B., Figari, H., Frank, J., Linnell, J.D.C., Skogen, K., Thorsen, N.H. & Støen, O.-G. 2018. Ulveangrep på hunder i Skandinavia – En tverrfaglig utredning. NINA Rapport 1568. ...
  • Ulven i Østmarka – en dalende stjerne? Endringer i oppfatninger av ulven fra 2013 til 2015 

   Skogen, Ketil; Krange, Olve (NINA Rapport;1209, Research report, 2015)
   Skogen, K. og O. Krange. 2015. Ulven i Østmarka – en dalende stjerne? Endringer i oppfatninger av ulven fra 2013 til 2015 – NINA rapport 1209. 24 s. NINA har gjennomført undersøkelser blant befolkningen på begge sider ...