Now showing items 2867-2886 of 4302

  • Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark 2008 

   Hofgaard, Annika (NINA Rapport;476, Research report, 2009)
   Hofgaard, A. Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark 2008. - NINA Rapport 476. 34 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturforvalt-ning, ...
  • Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006 

   Hofgaard, Annika (NINA Rapport;257, Research report, 2007)
   Hofgaard, A. 2007. Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006. – NINA Rapport 257. 33 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for ...
  • Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Leirpullan, Sør-Trøndelag 2007 

   Hofgaard, Annika (NINA Rapport;364, Research report, 2008)
   Hofgaard, A. 2008. Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersø-kelse i Leirpullan, Sør-Trøndelag 2007. - NINA Rapport 364. 35 s. Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for ...
  • Overvåking av palsmyr. Førstegangsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2004 

   Hofgaard, Annika (NINA Rapport;42, Research report, 2005)
   Hofgaard, A. 2005. Overvåking av palsmyr: førstegangsundersøkelse i Ostojeaggi, Troms, 2004. - NINA Rapport 42. 29 s. Overvåking av palsmyr er et nytt nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturforvaltning, ...
  • Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest- Finnmark. Endringer fra 2006 til 2021 

   Hofgaard, Annika; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;2128, Research report, 2022)
   Hofgaard, A., Kyrkjeeide, M.O. & Myklebost, H.E. 2022. Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark. Endringer fra 2006 til 2021. NINA Rapport 2128. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking ...
  • Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre. Endringer fra 2005 til 2020 

   Hofgaard, Annika; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Myklebost, Heidi Elin (NINA Rapport;1980, Research report, 2021)
   Hofgaard, A., Kyrkjeeide, M.O. & Myklebost, H.E. 2021. Overvåking av palsmyr. Tredje gjenanalyse i Haukskardmyrin og Haugtjørnin, Dovre. Endringer fra 2005 til 2020. NINA Rapport 1980. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016 

   Finstad, Bengt; Berg, Marius; Næsje, Tor F. (NINA Kortrapport;61, Research report, 2017)
   Finstad, B., Berg, M. og Næsje, T.F. 2017. Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016. - NINA Kortrapport 61. 12 s. Lakseluspåslagene på sjøørret i 2016 var svært høye i ukene 30, 33 og 34 sammenlignet ...
  • Overvåking av referanseelver 2019. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk 

   Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius (NINA Rapport;1795, Research report, 2020)
   Bækkelie, K.A.E. & Myrvold, K.M. 2020. Overvåking av referanseelver 2019. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. NINA Rapport 1795. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av referanseelver er en del av norske ...
  • Overvåking av referanseelver 2020. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. 

   Myrvold, Knut Marius; Bækkelie, Knut Andreas E.; Holter, Tobias H. (NINA Rapport;1969, Research report, 2021)
   Myrvold, K.M., Bækkelie, K.A.E. & Holter, T. 2021. Overvåking av referanseelver 2020. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. NINA Rapport 1969. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av referanseelver er en ...
  • Overvåking av restaureringstiltak i myr. Aurstadmåsan, Kaldvassmyra og Hildremsvatnet. 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Lyngstad, Anders; Hamre, Øyvind; Jokerud, Mari (NINA Rapport;1576, Research report, 2018)
   Kyrkjeeide, M.O., Lyngstad, A., Hamre, Ø. og Jokerud, M. 2018. Overvåking av restaureringstiltak i myr. Aurstadmåsan, Kaldvassmyra og Hildremsvatnet. NINA rapport 1576. Norsk institutt for naturforskning Myr er landområder ...
  • Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015 

   Bratli, Harald (NINA Kortrapport;20, Research report, 2016-05-19)
   Bratli, H. 2016. Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015 – NINA Kortrapport 20. 25 s. Rød skogfrue er en sjelden sørøstlig art som i Norge finnes i et fåtall lokaliteter hovedsakelig ...
  • Overvåking av rømt oppdrettsfisk i elver om høsten 2013 

   Fiske, Peder; Aronsen, Tonje; Hindar, Kjetil (NINA rapport;1063, Research report, 2014)
   Det uveide gjennomsnittet for innslaget av rømt oppdrettslaks var 17,7 % i prøver fra 33 elver høsten 2013. Dette er noe opp fra 2012 men ikke signifikant forskjellig i en test mot samme elver undersøkt i 2012 og heller ...
  • Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv om høsten 2010-2012 

   Fiske, Peder (NINA Rapport;989, Research report, 2013)
   Det uveide gjennomsnittet for innslaget av rømt oppdrettslaks i prøver fra elv om høsten var stabilt rundt 12-13 % i årene 2010-2012. Dette er vesentlige lavere enn innslaget som ble målt i tilsvarende undersøkelser på ...
  • Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Nordskag og Heggvika i 2019 

   Solberg, Ingrid; Aronsen, Tonje; Hanssen, Øyvind Kanstad; Lamberg, Anders; Næsje, Tor (NINA Rapport;1850, Research report, 2020)
   Solberg, I., Aronsen, T., Hanssen, Ø.K., Lamberg, A. & Næsje, T. 2020. Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene Nordskag og Heggvika i 2019. NINA Rapport 1850. Norsk institutt for ...
  • Overvåking av sjeldne og rødlistede lavpå gamle eiker – lærdommer fra etpilotstudium 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Gough, Leonie; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Nordén, Björn (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • Overvåking av småblank i Øvre Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt 

   Bremset, Gunnbjørn; Dokk, John Gunnar; Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Thorstad, Eva B. (NINA Rapport;832, Research report, 2012)
   Bremset, G., Dokk, J.G., Kraabøl, M., Museth, J. & Thorstad, E.B. 2012. Overvåking av småblank i Øvre Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt. - NINA Rapport 832, 20 sider. I begynnelsen av september 2011 ble det ...
  • Overvåking av spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking 2022 

   Davey, Marie L.; Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Farsund, Peter Groth; Hanssen, Oddvar; Jansson, Ulrika; Dahle, Sondre; Fossøy, Frode; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;2209, Research report, 2023)
   Davey, M.L., Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Farsund, P.G., Hanssen, O., Jansson, U., Dahle, S., Fossøy, F., Åström, J. & Staverløkk, A. 2022. Overvåking av spredningsveien import av planteprodukter. Basisovervåking 2022. ...
  • Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2020 og databasert identifisering av potensielle dørstokkarter 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Bartlett, Jesamine; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;1891, Research report, 2020)
   Westergaard, K. B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Bartlett, J., Åström, J., Fossøy, F., Staverløkk, A. 2020. Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2020 og databasert identifisering av potensielle ...
  • Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2021 og implementering av miljø-DNA 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Fossøy, Frode; Davey, Marie; Dahle, Sondre; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;2059, Research report, 2021)
   Westergaard, K. B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Fossøy, F., Davey, M., Dahle, S., Åström, J., Staverløkk, A. 2021. Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2021 og implementering av miljø-DNA. ...
  • Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus Antti Mikael; Davey, Marie; Brandsegg, Hege; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;1738, Research report, 2019)
   Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Majaneva, M.A.M., Davey, M., Brandsegg, H. & Staverløkk, A. 2020. Overvåking av spredningsveien planteimport – sluttrapport for 2019. NINA ...