• Kontroversen rundt bruken av søkevinkler i skredsøk i Norge - en analyse 

   Horgen, André; Eikje, Cleng A. (Journal article, 2022)
   I artikkelen presenteres resultatene av en historisk undersøkelse av kontroversen rundt bruken av søkevinkler til skredsøk i norsk redningstjeneste. Forskningsspørsmålene i artikkelen er: Når og hvordan kom bruken av ...
  • Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Nicolaisen, Per Ivar; Wisz, Mary S.; Jensen, Rikke Anker; Ødegaard, Pål Iver; Søreng, Siri Ulfsdatter; Trinder, Mark N.; Hansen, Flemming (NINA Rapport;353, Research report, 2008)
   Tombre, I., Madsen, J., Nicolaisen, P.I., Wisz, M.S., Jensen, R.A., Ødegaard, P.I., Søreng, S.U., Trinder, M.N. & Hansen, F. 2008. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag ...
  • Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen 

   Tombre, Ingunn; Nicolaisen, Per Ivar*; Ødegaard, Pål Iver*; Madsen, Jesper; Hansen, Jannik (NINA Rapport;452, Research report, 2009)
   Tombre, I., Nicolaisen, P.I., Ødegaard, P.-I., Madsen, J. & Hansen, J. 2009. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008. Gåseregistreringer og en evaluering av miljøtilskuddsordningen. NINA Rapport 452. 39 s. Denne rapporten ...
  • Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer Inderøy, Verdal og Levanger 

   Nicolaisen, Per Ivar; Tombre, Ingunn; Ødegaard, Pål Iver; Madsen, Jesper; Hansen, Flemming; Jensen, Rikke Anker (NINA Rapport;229, Research report, 2007)
   Nicolaisen, P. I., Tombre, I.M., Ødegaard, P. I, Madsen, J., Hansen, F. P. og Jensen, R. A. 2007. Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006. Registreringer i kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. NINA Rapport ...
  • Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen. Bruk av områder og individuell adferd 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny; Bergland, Ole-Petter; Kristensen, Jan Bolding; Røsshag, Bjørn (NINA Rapport;3, Research report, 2005)
   Tombre, I.M., Madsen, J., Bakken, J., Bergland, O.P., Kristensen, J.B., Røsshag, B. 2005. Kortnebbgjess og hvitkinngjess i Vesterålen: bruk av områder og individuell adferd. - NINA Rapport 3. 31 s. Denne rapporten sammenfatter ...
  • Kraftinstallasjoner i naturområder – effekter på turisme, friluftsliv og bruk av fritidsboliger. En litteraturstudie 

   Tangeland, Torvald; Aas, Øystein (NINA rapport;625, Research report, 2010)
   Tangeland, T. & Aas, Ø. 2010. Kraftinstallasjoner i naturområder – Effekter på turisme, friluftsliv og bruk av fritidsboliger. En litteraturstudie – NINA Rapport 625. 27 s. Internasjonalt er det et økt fokus på fornybar- ...
  • Kraftledninger og fugl 

   Bevanger, Kjetil Modolv (NINA rapport;674, Research report, 2011)
   Bevanger, K. 2011. Kraftledninger og fugl. Oppsummering av generelle og nettspesifikke problemstillinger. - NINA Rapport 674. 60 s. For å nå de overordnede klimapolitiske målsettinger i Europa, samt sikre forsyningen av ...
  • Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura 

   Jensen, Arne Johan; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;275, Research report, 2007)
   Jensen, A.J. & Johnsen, B.O. 2007. Krav til minstevannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. – NINA Rapport 275. 36 pp. Bakgrunnen for rapporten er at NVE som en del av vilkårsrevisjonen for Aurautbyggingen har ...
  • Krepsdyrsamfunnene i vann med og uten sørv (Scardinius erythrophthalmus), Arendal kommune – Aust-Agder. 

   Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas Correll (NINA Rapport;1599, Research report, 2018)
   Walseng, B. og Jensen, T.C. 2018. Krepsdyrsamfunn i vann med og uten sørv (Scardinius erythrophthalmus), Arendal kommune – Aust-Agder - NINA Rapport 1599. Mange av fiskesamfunnene på Sørlandet har de siste årene endret ...
  • Kriterier for naturverdi i skog 

   Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1447, Research report, 2018)
   Framstad, E., Halvorsen, R., Storaunet, K.O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2018. Kriterier for naturverdi i skog. NINA Rapport 1447. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten redegjør vi for et forslag til kriteriebasert ...
  • Kriterier for vurdering av truete naturtyper 

   Framstad, Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Skiftesvik, Anne Berit; Brandrud, Tor Erik (NINA Rapport;428, Research report, 2009)
   Framstad, E., Stabbetorp, O.E., Skiftesvik, A.B. & Brandrud, T.E. 2009. Kriterier for vurdering av truete naturtyper. - NINA Rapport 428. 68 s. For å få fram et bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av norsk natur skal ...
  • Krykkje på Melkøya. Sjøfugl i et industrianlegg 

   Systad, Geir Helge; Hanssen, Sveinn Are (NINA Rapport;1227, Research report, 2016-02-23)
   Systad, G.H. & Hanssen, S.A. 2016. Krykkje på Melkøya - Sjøfugl i et industrianlegg - NINA Rapport 1227 30 s. I 2004 etablerte flere par krykkje Rissa tridactyla seg på Melkøya, innenfor området til LNG-fabrikken. Nå ...
  • Kulldrift i Lunckefjell på Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossiler 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Erikstad, Lars; Coulson, Steve; Andersen, Roy (NINA Rapport;521, Research report, 2010)
   Hagen, D., Eide, N.E., Erikstad, L., Coulson, S. & Andersen, R. 2009. Kulldrift i Lunckefjell på Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossiler. – NINA ...
  • Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen 

   Karlsson, Sten (NINA Rapport;1183, Research report, 2015)
   Karlsson S. 2015. Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen. – NINA Rapport 1183. 19 s. Utsettinger av laks i Suldalslågen har blitt gjort i relativt stort omfang og senere års registreringer viser at en stor andel ...
  • Kultur for skredsikkerhet i Norge, 1960 – 2020 

   Horgen, André; Christoffersen, Fredrik (Journal article, 2021)
   This article presents the results of a cultural-historical study related to avalanche safety and risk in Norway in the period 1960-2020. We have identified three major shifts related to how, at an institutional level, the ...
  • Kungsörn, havsörn och tamren. En kunskapssammanställning 

   Mattisson, Jenny; Jacobsen, Karl-Otto; Kjørstad, Morten (NINA Rapport;1368, Research report, 2017)
   Mattisson, J., Jacobsen, K-O. Kjørstad, M. 2017. Kungsörnens födoval och predation på tamren - En kunskapssammanställning. NINA Rapport 1368. 25 s. Det har på senare år blivit mer och mer focus på kungsörnen som skadegörare ...
  • Kunnskap og miljøløsninger for havbruksnæringa 

   Næsje, Tor; Hindar, Kjetil; Bruset, Bjørg (Others, 2017)
  • Kunnskapsgrunnlag for nordeuropeiske urbane økosystemer – Biologisk mangfold, tilstand og forventet utvikling 

   Immerzeel, Bart; Bredin, Yennie Katarina (NINA Rapport;2212, Research report, 2022)
   Immerzeel, B. & Bredin, Y.K. 2022. Kunnskapsgrunnlag for nordeuropeiske urbane økosystemer – Biologisk mangfold, tilstand og forventet utvikling. NINA Rapport 2212. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten gir ...
  • Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning 

   Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Flemsæther, Frode; Nerhoel, Ingrid; Thanem, Alexander; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1313, Research report, 2017)
   Gundersen. V., Strand, O., Flemsæter, F, Nerhoel, I., Thanem, A. og Wold, L. C. 2016. Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning - NINA ...
  • Kunnskapsoppsummering om ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag 

   Thorstad, Eva Bonsak; Larsen, Bjørn Mejdell; Finstad, Bengt; Hesthagen, Trygve H.; Hvidsten, Nils Arne; Johnsen, Bjørn Ove; Næsje, Tor; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;661, Research report, 2011)
   Thorstad, E.B., Larsen, B.M., Finstad, B., Hesthagen, T., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Næsje, T.F. & Sandlund, O.T. 2011. Kunnskapsoppsummering om ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag. - NINA Rapport ...