Now showing items 1402-1421 of 4302

  • Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel i villreinområder: Sonering som forvaltningsredskap? 

   Singsaas, Marianne; Gundersen, Vegard (Journal article, 2021)
   Politiske signaler fremhever at fjell- og verneområder skal utnyttes som kilde til naturbasert reiselivsutvikling og verdiskaping i distriktene. Samtidig står man ovenfor store utfordringer knyttet til fragmentering av, ...
  • Fritidsfiskevaner i saltvann blant bosatte i Norge. En oversikt over fiskeatferd, motiver og holdninger til fangstreguleringer 

   Selvaag, Sofie; Aas, Øystein; Borch, Trude; Kleiven, Alf Ring; Stensland, Stian (NINA Rapport;1857, Research report, 2021)
   Selvaag, S., Aas, Ø., Borch, T., Kleiven, A. R. & Stensland, S. 2021. Fritidsfiskevaner i saltvann blant bosatte i Norge. En oversikt over fiskeatferd, motiver og holdninger til fangstreguleringer. NINA Rapport 1857. Norsk ...
  • From social interactions to private environmental behaviours: The case of consumer food waste 

   Piras, Simone; Righi, Simone; Setti, Marco; Grainger, Matthew; Stewart, Gavin B.; Vittuari, Matteo; Koseoglu, Nazli (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Consumer food waste, like many environmental behaviours, takes place in private, and is not directly subject to social monitoring. Nevertheless, social interactions can affect private opinions and behaviours. This paper ...
  • From steps to home range formation: species-specific movement upscaling among sympatric ungulates 

   Tablado-Almela, Zulima; Revilla, Eloy; Dubray, Dominique; Said, Sonia; Maillard, Daniel; Loison, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   1.Animals move to interact with the environment in order to find food resources and cover.Intrinsic characteristics affecting feeding and antipredatory strategies likely shape variation inmovement patterns and home range ...
  • From Svalbard to Siberia: Passerines breeding in the High Arctic also endure the Extreme cold of the Western Steppe 

   Snell, Katherine R. S.; Stokke, Bård Gunnar; Moksnes, Arne; Thorup, Kasper; Fossøy, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Few species are adapted to high latitudes, and many over-winter in milder climates with migrations involving extensive barrier crossings. By escaping extreme conditions for the majority of the year, physiological and ...
  • Frøyas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Frøya 12. – 13. mai 2009 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Aarrestad, Per Arild; Næss, Camilla; Skar, Birgitte; Larsen, Kari Ch.; Harvold, Kjell; Kelman, Ilan (NINA Rapport;482, Research report, 2009)
   Thomassen, J., Linnell, J., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Næss, C., Skar, B., Larsen, K., Harvold, K. & Kelman, I. 2009. Frøyas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Frøya 12. – 13. mai 2009. - NINA Rapport 482. ...
  • Fuglebevegelser til Norge med risiko for innføring av fugleinfluensa. Med fokus på måker og gjess 

   Molværsmyr, Sindre; Follestad, Arne; Helberg, Morten (NINA Rapport;1935, Research report, 2020)
   Molværsmyr, S., Follestad, A. & Helberg, M. 2020. Fuglebevegelser til Norge med risiko for innføring av fugleinfluensa. Med fokus på måker og gjess. NINA Rapport 1935. Norsk institutt for naturforskning. I forbindelse med ...
  • Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard 

   Moe, Børge; Hanssen, Sveinn A.; Gabrielsen, Geir W.; Loonen, Maarten J.J.E. (NINA Rapport;1847, Research report, 2020)
   Moe, B., Hanssen, S.A., Gabrielsen, G.W. & Loonen, M.J.J.E. 2020. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2018. NINA Rapport 1847. Norsk institutt for naturforskning ...
  • Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2015 

   Moe, Børge; Hanssen, Sveinn A.; Gabrielsen, Geir W.; Loonen, Maarten J.J.E. (NINA Rapport;1228, Research report, 2016-03-29)
   Moe, B., S.A. Hanssen, G.W. Gabrielsen & M.J.J.E Loonen (2016) Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny- Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2015 - NINA Rapport 1228. 29 s. Statens kartverk har drevet ...
  • Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2016 

   Moe, Børge; Hanssen, Sveinn A.; Gabrielsen, Geir W.; Loonen, Maarten J.J.E. (NINA Rapport;1323, Research report, 2017)
   Moe, B., S.A. Hanssen, G.W. Gabrielsen og M.J.J.E Loonen. 2017. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2016 - NINA Rapport 1323. 33 s. Kartverket har drevet geodetisk ...
  • Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2017 

   Moe, Børge; Hanssen, Sveinn A.; Gabrielsen, Geir W.; Loonen, Maarten J.J.E. (NINA Rapport;1465, Research report, 2018)
   Moe, B., S.A. Hanssen, G.W. Gabrielsen & M.J.J.E Loonen. 2018. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2017 - NINA Rapport 1465. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2019 

   Moe, Børge; Hanssen, Sveinn A.; Gabrielsen, Geir W.; Loonen, Maarten J.J.E. (NINA Rapport;1870, Research report, 2021)
   Moe, B., Hanssen, S.A., Gabrielsen, G.W. & Loonen, M.J.J.E. 2021. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2019. NINA Rapport 1870. Norsk institutt for naturforskning ...
  • Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Oppsummering og vurdering av effekter i overvåkningsperioden 2013-2019 

   Moe, Børge; Hanssen, Sveinn A.; Gabrielsen, Geir W.; Loonen, Maarten J.J.E. (NINA Rapport;2021, Research report, 2021)
   Moe, B., Hanssen, S.A., Gabrielsen, G.W. & Loonen, M.J.J.E. 2021. Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Oppsummering og vurdering av effekter i overvåkningsperioden 2013-2019. NINA ...
  • Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Årsrapport 2014 

   Moe, Børge; Hanssen, Sveinn Are; Gabrielsen, Geir; Loonen, M. J. J. E (NINA Rapport;1140, Research report, 2015)
   Moe, B., S.A. Hanssen, G.W. Gabrielsen & M.J.J.E Loonen (2015) Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Årsrapport for 2014. - NINA Rapport 1140. 28 s. Statens kartverk har drevet geodetisk ...
  • Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Årsrapport for 2013 

   Moe, Børge; Hanssen, Sveinn Are; Gabrielsen, G. W.; Loonen, Maarten J.J.E. (NINA rapport;1018, Research report, 2014)
   Statens kartverk har drevet geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på Svalbard siden 1994. Et nytt og oppdatert geodesianlegg bygges ved Brandalslaguna, inkludert bygging av ny vei mellom det nye anlegget og flyplassen i ...
  • Full City-havariet: effekter på friluftsliv sommeren 2010 

   Skår, Margrete; Øian, Hogne; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir (NINA rapport;633, Research report, 2010)
   Skår, M., Øian, H., Vistad, O. I. & Andersen, O. 2010. Full City-havariet: effekter på friluftsliv sommeren 2010. - NINA Rapport 633. 83 s. Bakgrunn Lasteskipet ”Full City” gikk på grunn ved Såstein utenfor Langesund i ...
  • Full City-havariet: Kortsiktige effekter av oljeforurensning på friluftsliv. Forprosjekt 

   Øian, Hogne; Skår, Margrete; Vistad, Odd Inge; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;573, Research report, 2010)
   Øian, H., Skår, M., Vistad, O.I. og Andersen, O. 2010. Full City-havariet: Kortsiktige effekter av oljeforurensning på friluftsliv. NINA Rapport 573, 89 s. Denne studien er del av miljøundersøkelsene etter Full City-forliset. ...
  • Functional groups of Sahelian trees in a semiarid agroforestry system of Senegal 

   Diémé, Joseph S.; Diouf, Mayécor; Armas, Cristina; Rusch, Graciela; Pugnaire, Francisco I. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aims Addressing plant responses to water stress is critical to understand the structure of plant communities in water-limited environments and to forecast their resilience to future changes in climate. In a semiarid ...
  • Functional responses of four Sahelian tree species to resource availability 

   Diéme, Joseph S.; Armas, Cristina; Rusch, Graciela; Pugnaire, Francisco (Journal article, 2018-11-11)
   Plants experience a fluctuating environment in time and space that affects resource supply. As human impacts on the environment directly and indirectly alter resource availability, it is important to address plant responses ...
  • Fungal Planet description sheets: 1042–1111 

   Crous, P.W.; Wingfield, M.J.; Chooi, Y.-H.; Gilchrist, C.L.M.; Lacey, E.; Pitt, J.I.; Roets, F.; Swart, W.J.; Cano-Lira, J.F.; Valenzuela-Lopez, N.; Hubka, V.; Shivas, R.G.; Stchigel, A.M.; Holdom, D.G.; Jurjević, Ž.; Kachalkin, A.V.; Lebel, T.; Lock, C.; Martín, M.P.; Tan, Y.P.; Tomashevskaya, M.A.; Vitelli, J.S.; Baseia, I.G.; Bhatt, V.K.; Brandrud, Tor Erik; de Souza, J.T.; Dima, B.; Lacey, H.J.; Lombard, L.; Johnston, P.R.; Morte, A.; Papp, V.; Rodriguez, A.; Rodríguez-Andrade, E.; Semwal, K.C.; Tegart, L.; Abad, Z.G.; Akulov, A.; Alvarado, P.; Alves, A.; Andrade, J.P.; Arenas, F.; Asenjo, C.; Ballarà, J.; Barrett, M.D.; Berná, L.M.; Berraf-Tebba, A.; Bianchinotti, M.V.; Bransgrove, K.; Burgess, T.I. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Novel species of fungi described in this study include those from various countries as follows: Antarctica, Cladosporium arenosum from marine sediment sand. Argentina, Kosmimatamyces alatophylus (incl. Kosmimatamyces gen. ...