Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerntsen, Henrik Hårdensson
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel Marie
dc.contributor.authorNæsje, Tor Fredrik
dc.coverage.spatialTrondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden, Kvaløyaen_US
dc.date.accessioned2024-05-14T12:32:37Z
dc.date.available2024-05-14T12:32:37Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-426-5256-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3130363
dc.description.abstractBerntsen, H.H., Ulvan, E.M., Østborg, G.M. & Næsje, T.F. 2024. Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2023. NINA Rapport 2447. Norsk institutt for naturforskning. Kilenotfiske Trondheimsfjorden 2023 Det ble fra 1. mai til 15. september 2023 fanget totalt 607 laks i kilenøtene ved Ytre Agdenes Merke- og Overvåkingsstasjon (YAMO). Blant disse var 568 villaks, 23 rømte oppdrettslaks, seks kultiverte laks og 10 laks med usikkert opphav grunnet dårlig skjellkvalitet. Til sammenlikning er det i perioden 2012-2022 fanget mellom 502-1429 villaks og 24-94 oppdrettslaks per år. Andelen rømt oppdrettslaks i kilenotfangsten i 2023 var 3,8 % og er ganske likt som i de siste fem årene (2,5-4,2 %). Det ble merket 230 laks med Carlin-merker ved YAMO i 2023, og av disse ble 8,2 % (19 av 230) gjenfanget i elv og 2,6 % (seks av 230) i sjøen. Innsiget av villaks til Trondheimsfjorden ble beregnet til ca. 62 000 laks. Dette er lavere enn i 2022 (90 000). Villaksen kom tidligere inn i fangsten enn oppdrettslaksen i 2023. Halvparten av alle villaksene (50 %) ble registrert innen 30. juni, mens 50 % av den rømte oppdrettslaksen ble registrert innen 2. august. Blant villaksen var det flest mellomlaks (66-88 cm, 51 %), deretter smålaks (< 66 cm, 35 %) og færrest storlaks (> 88 cm) (14 %). Blant den rømte oppdrettslaksen var det flest smålaks (52 %), deretter mellomlaks (39 %), og færrest storlaks (9 %). Andelen smålaks i fangstene antas å bli underestimert sammenlignet med det reelle innsiget på grunn av maskevidden i kilenøtene som var 58 mm i den ene kilenota som ble brukt. Den andre kilenota hadde en maskevidde på 40 mm. Villaksen hadde vært ett til fem år i sjøen. Tosjøvinter villaks utgjorde den største andelen (52 %), deretter fulgt av énsjøvinter laks (32 %). Smoltalderen til villaksen varierte fra to til fire år og 59 % av smolten hadde vandret ut i sjøen etter tre år i elva. Oppdrettslaksen fanget i kilenøtene ved YAMO i 2023 hadde en gjennomsnittlig lengde ved rømming på 68 cm (SD 11,6), med en variasjon på 41-103 cm. Ingen av oppdrettslaksene hadde rømt ved en lengde mindre enn 30 cm, dvs. rømt som smolt/postsmolt. Antall vintre i sjøen etter rømming kunne bestemmes for 22 av de 23 rømte oppdrettslaksene. Alle disse 22 hadde rømt inneværende år. Kilenotfiske Namsfjorden 2023 Det ble fra 1. mai til 15. september 2023 fanget 1185 laks i kilenøtene i Namsfjorden. Av disse var 1151 villaks, 14 rømte oppdrettslaks, to kultiverte laks og 18 med usikkert opphav grunnet dårlig skjellkvalitet. Til sammenlikning ble det i perioden 2013-2022 fanget mellom 1046-2105 villaks og 7-71 oppdrettslaks per år. Andelen rømt oppdrettslaks i kilenotfangsten i 2023 var 1,2 % noe som er høyere enn i 2022 (0,4 %) og blant det lavere som er fanget siden 2013 (variasjon: 1,1-6 %). Villaksen kom tidligere inn i fangsten enn oppdrettslaksen. Halvparten (56 %) av villaksen ble fanget innen10. juni, mens halvparten (syv av 14) av den rømte oppdrettslaksen hadde blitt fanget innen 26. juli. Blant både villaksen (51 %) og oppdrettslaksen (61 %) var størst andel mellomlaks. Andelen vill smålaks var 31 % og andelen vill storlaks var på 8 %. Andelen smålaks i fangstene antas å bli underestimert sammenlignet med det reelle innsiget på grunn av maskevidden (58 mm) i kilenøtene. Villaksen hadde vært fra ett til seks år i sjøen, og størst andel (49 %) av laksen hadde vært to år i sjøen. Smoltalderen til villaksen varierte fra to til seks år, og de fleste (63 %) hadde vandret ut i sjøen etter tre år i elva. Oppdrettslaksene fanget i kilenøtene i Namsfjorden i 2023 hadde en gjennomsnittlig lengde ved rømming på 45,9 cm (SD 29,0), med en variasjon på 12,6–85 cm. Fire av oppdrettslaksene hadde rømt på et tidlig stadium, dvs. ved en lengde på < 30 cm. Syv oppdrettslaks hadde ingen vintersone i skjellene og var dermed trolig nyrømte, mens tre og fire oppdrettslaks hadde tilbrakt henholdsvis ett og to år i sjøen etter rømming. Kilenotfiske Nedstrandsfjorden 2023 Det ble fra 1. mai til 4. august 2023 fanget totalt 161 laks i kilenota i Nedstrandsfjorden i Tysvær kommune i Rogaland. Av disse var 130 villaks, tre rømte oppdrettslaks, to laks med usikkert opphav og 26 kultiverte laks. Til sammenlikning ble det i perioden 2018-2022 fanget mellom 135-281 villaks og 6-23 oppdrettslaks per år. Andelen rømt oppdrettslaks i kilenotfangsten i 2023 på 1,9 % var lavere enn i de andre foregående årene (2018-2022, variasjon: 2,6-12,7 %). Halvparten av villaksen (50 %) var blitt fanget innen uke 25 (25. juni). De tre oppdrettslaksene ble fanget i uke 24, 30 og 31. Blant villaksen var 82 % mellomlaks (66-88 cm), 10 % storlaks (> 88 cm) og 7,7 % smålaks (< 66 cm). Blant de tre rømte oppdrettslaksene var det én mellomlaks og to storlaks. Andelen smålaks i fangstene antas å bli underestimert sammenlignet med det reelle innsiget på grunn av maskevidden (58 mm) i kilenøtene. Villaksen hadde vært ett til fire år i sjøen og 80 % av den aldersbestemte laksen hadde vært to år i sjøen. Smoltalderen til villaksen varierte mellom to og fire år, og 45 % og 47 % hadde vandret ut etter henholdsvis to og tre år i elva. Oppdrettslaksen fanget i Nedstrandsfjorden i 2023 hadde en gjennomsnittlig lengde ved rømming på 81,4 cm (SD 13,2), med en variasjon på 80-83 cm. Ingen oppdrettslaks hadde rømt på et tidlig stadium (< 30 cm). Ingen av oppdrettslaksen hadde rømt i 2023, mens to individer hadde tilbrakt én vinter i sjøen etter rømming. Kilenotfiske Kvaløya, Nærøysund kommune 2023 Det ble fra 3. juni til 15. august 2023 fanget 461 laks i kilenøtene ved Kvaløya i Nærøysund kommune. Av disse var 432 villaks, 19 rømte oppdrettslaks, seks med usikkert opphav grunnet dårlig skjellkvalitet og fire kultiverte laks. Til sammenlikning ble det i perioden 2011-2022 fanget mellom 313-625 villaks og 24-233 oppdrettslaks per år. Andelen rømt oppdrettslaks i kilenotfangsten i 2023 på 4,1 % var lavere enn i perioden 2011-2022 (variasjon: 5,9-52,1 %). Villaksen og den rømte oppdrettslaksen kom relativt likt inn i fangsten. Innen 28. juni var 50 % av villaksen fanget. Halvparten (50 %) av oppdrettslaksen var blitt fanget innen 7. juli. Blant villaksen var det flest mellomlaks (53 %), deretter smålaks (37 %) og færrest storlaks (10 %) i kilenotfangsten i 2023. Blant den rømte oppdrettslaksen var 68 % mellomlaks, 16 % smålaks og 16 % storlaks. Andelen smålaks i fangstene antas å bli underestimert sammenlignet med det reelle innsiget på grunn av maskevidden (58 mm) i kilenøtene. Villaksen hadde vært fra ett til seks år i sjøen (men ingen fem år), og størst andel av laksen (55 %) hadde vært to år i sjøen. Smoltalderen til villaksen varierte fra to til fem år, og den største andelen (60 %) hadde vandret ut i sjøen etter tre år i elva. Oppdrettslaksen fanget i kilenøtene ved Kvaløya i 2023 hadde en gjennomsnittlig lengde ved rømming på 56 cm, med en variasjon på 15,5-95 cm. Blant oppdrettslaksen hadde 39 % rømt på et tidlig stadium, dvs. med en lengde ved rømming < 30 cm. Etter rømming hadde oppdrettslaksen tilbragt fra én til tre vintre i sjøen før den ble fanget i kilenøtene. Flesteparten (58 %, 11 av 19 individer der sjøalder kunne bestemmes) hadde ikke tilbragt én vinter i sjøen etter rømming, mens de resterende fiskene hadde tilbrakt henholdsvis ett (seks fisk), to (én fisk) og tre (én fisk) år i sjøen etter rømming.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2447
dc.subjectvillaksen_US
dc.subjectoppdrettslaksen_US
dc.subjectovervåkingsrapporten_US
dc.subjectbestandssammensetningen_US
dc.subjectinnsigen_US
dc.subjectkilenotfiskeen_US
dc.titleInnvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber61en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel