Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.coverage.spatialNorge, Oslo, Frognerparkenen_US
dc.date.accessioned2024-04-02T10:48:20Z
dc.date.available2024-04-02T10:48:20Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3124437
dc.description.abstractBendiksen, E. & Endrestøl, A. 2024. Kartlegging av store gamle trær og andre naturverdier i Frognerparken, Oslo. NINA Rapport 2364. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer en kartlegging av naturverdier i Frognerparken i 2023 i forbindelse med at det skal lages en ny forvaltningsplan for området. Det er registrert 39 naturtypelokaliteter. I alt 32 av lokalitetene er Store gamle trær, hvorav de aller fleste er alm og ask, men fem er eik (en av dem kombinert med ask), som tilfredsstiller kriteriene for forskriftseik/utvalgt naturtype. Det er videre 4 lokaliteter av edellauvskog, 2 dammer og 1 slåttemark. Her er også inkludert og delvis oppdatert ca. 10 lokaliteter som er beskrevet tidligere. Kartleggingsmetoden følger DN-håndbok 13 med oppdaterte faktaark pr. 2014. Videre har området blitt undersøkt for fremmede arter. Det er også foretatt en befaring og gjort en vurdering av området som insekthabitat. Parken ved Vigelandmuseet regnes som del av Frognerparken og er inkludert i undersøkelsen. Oppdraget omfatter dessuten Skøyenhaugen på baksida (vest/sørvest) av skulpturen Livshjulet innerst i parken.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2364
dc.subjectfloraen_US
dc.subjectfungaen_US
dc.subjectinsekteren_US
dc.subjectrødlistearteren_US
dc.subjectnaturtypekartleggingen_US
dc.subjectstore træren_US
dc.subjectfremmede arteren_US
dc.titleKartlegging av store gamle trær og andre naturverdier i Frognerparken, Osloen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber127en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2316]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record