Show simple item record

dc.contributor.authorKleven, Oddmund
dc.contributor.authorSpets, Merethe Hagen
dc.contributor.authorKönigsson, Helena
dc.contributor.authorSpong, Göran
dc.contributor.authorMilleret, Cyril
dc.contributor.authorDupont, Pierre
dc.contributor.authorBischof, Richard
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.date.accessioned2023-12-15T12:23:27Z
dc.date.available2023-12-15T12:23:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-426-5190-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3107776
dc.description.abstractKleven, O., Spets, M. H., Königsson, H., Spong, G., Milleret, C., Dupont, P., Bischof, R. & Brøseth, H. 2023. DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2023. NINA Rapport 2386. Norsk institutt for naturforskning. DNA-basert overvåking har siden tidlig på 2000-tallet årlig blitt gjennomført over store deler av jervens utbredelsesområde i Norge og Sverige. Individbestemmelse fra DNA-profilene til de innsamlede prøvene har gitt en bedre forståelse av bestandsstørrelse, populasjonsstruktur og utveksling mellom delbestander. I denne rapporten redegjør vi for antall jervindivider identifisert fra DNA i Norge, Sverige og nordlige deler av Finland for overvåkingssesongen 2023. Vi presenterer også bestandsestimater for Norge og Sverige basert på en romlig fangst-gjenfangst modellering. Fra totalt 3251 fungerende prøver ble det påvist 836 individer i Norge, Sverige og Finland i 2023. Tilsvarende tall for forrige vinter var 743 påviste jerver fra 2508 fungerende prøver. Totalt var det 365 jerver som var registrert med en eller flere prøver i Norge i 2023, sammenlignet med 329 individer i 2022. Tilsvarende tall for Sverige var 478 individer i 2023 og 414 i 2022. I Norge og Sverige var hver av de registrerte jervene i gjennomsnitt representert med 3,9 prøver. Den geografiske representasjonen var god for de fleste regioner og län med jerveforekomst i Skandinavia, med unntak av Norrbotten hvor det ikke har blitt foretatt en heldekkende innsamling av DNA-prøver de fire siste årene. Basert på den romlige fangst-gjenfangst modelleringen ble bestanden av jerv i Norge og Sverige estimert til å være mellom 1029 og 1137 individer i overvåkingssesongen 2023 (95% bayesiansk kredibelt intervall), hvorav 366 til 403 individer i Norge og 652 til 742 individer i Sverige.
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2386
dc.subjectjerven_US
dc.subjectGulo guloen_US
dc.subjectekskrementeren_US
dc.subjecthåren_US
dc.subjecturinen_US
dc.subjectDNAen_US
dc.subjectbestandsstørrelseen_US
dc.subjectromlig fangst-gjenfangsten_US
dc.subjectovervåkingsrapporten_US
dc.subjectwolverineen_US
dc.subjectscatsen_US
dc.subjecthairen_US
dc.subjecturineen_US
dc.subjectpopulation sizeen_US
dc.subjectspatial capture-recaptureen_US
dc.subjectmonitoring reporten_US
dc.titleDNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2307]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record