Show simple item record

dc.contributor.authorVollset, Knut Wiik
dc.contributor.authorEllingsen, Ingrid
dc.contributor.authorKarlsen, Ørjan
dc.contributor.authorNilsen, Frank
dc.contributor.authorPaterson, Rachel A.
dc.contributor.authorQviller, Lars
dc.contributor.authorSkardhamar, Jofrid
dc.contributor.authorStige, Leif Christian
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorLien, Vidar
dc.date.accessioned2023-11-24T13:50:05Z
dc.date.available2023-11-24T13:50:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-93932-12-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3104589
dc.description.abstractEkspertgruppen oppnevnt til å vurdere lakselusindusert villfiskdødelighet på utvandrende laksesmolt har fått i oppdrag å vurdere heterogeniteten i dødelighet mellom vassdrag, det vil si om det er stor forskjell i dødelighet av smolt fra forskjellige vassdrag innen samme produksjonsområde (PO). Dette er viktig ettersom heterogenitet kan føre til at noen bestander kan bli mer påvirket enn det gjennomsnittet for POet tilsier (Vollset mfl. 2022). Kort oppsummert vurderer vi først om smittepresset og dødelighetsestimater varierer innad i produksjonsområdet, og deretter om denne variasjonen fører til at grupper av spesielt sårbare og viktige bestander har høyere dødelighet enn den mest sannsynlige dødelighetskategorien for hele POet. Vi rapporterer også om det er enkeltbestander som påvirkes mer enn den mest sannsynlige dødelighetskategorien for det POet bestanden tilhører. Resultatene for 2022 viser at det i ett PO var grupper av sårbare og viktige bestander med sannsynlighetsovervekt for at lakselusindusert dødelighet var høyere enn den mest sannsynlige dødelighetskategorien for POet: • Bestander med dårlig eller svært dårlig tilstand etter delnormen “Gytebestandsmål og høstingspotensial” i kvalitetsnormen i PO10. I ytterligere fem POer tyder resultater fra én eller flere virtuelle postsmoltmodeller på at enkeltbestander hadde høyere lakselusindusert dødelighet enn den mest sannsynlige dødelighetskategorien for POet. Dette gjaldt også enkelte av bestandene innenfor de følgende kategoriene av sårbare og viktige bestander: • Nasjonale laksevassdrag, bestander med dårlig eller svært dårlig tilstand etter delnormen “Gytebestandsmål og høstingspotensial” i kvalitetsnormen, små og sårbare bestander og bestander under reetablering i PO6. • Små og sårbare bestander i PO7. • Bestander med dårlig eller svært dårlig tilstand etter delnormen “Gytebestandsmål og høstingspotensial” i kvalitetsnormen og små og sårbare bestander i PO9. • Nasjonale laksevassdrag i PO11. • Nasjonale laksevassdrag og små og sårbare bestander i PO12. I fem POer tilsa ikke resultatene at enkeltbestander hadde høyere dødelighet enn den mest sannsynlige dødelighetskategorien for POet. Dette gjaldt: • PO1, PO2, PO5, PO8 og PO13. I to POer var den mest sannsynlige dødelighetskategorien over 30 %, og heterogenitetsvurderinger ikke relevante. Dette gjaldt: • PO3 og PO4.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherEkspertgruppen for vurdering av lusepåvirkningen_US
dc.subjectTrafikklyssystemeten_US
dc.subjectNærings- og fiskeridepartementeten_US
dc.subjectekspertgruppenen_US
dc.subjectlakselusen_US
dc.subjectdødelighet laksesmolt fra vassdragen_US
dc.subjectsårbare og viktige bestanderen_US
dc.subjectheterogenitetsanalyseren_US
dc.subjectproduksjonsområderen_US
dc.titleVurdering av heterogenitet i lakselusindusert villfiskdødelighet innen produksjonsområder i 2022. Oppdatert med nye modelleren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber85en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Trafikklyssystemet i havbruk [11]
    Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning er nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. Gruppen består av institusjonene Norsk institutt for naturforskning, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet.

Show simple item record