Show simple item record

dc.contributor.authorSystad, Geir Helge Rødli
dc.coverage.spatialNorge, Møre og Romsdal, Kristiansunden_US
dc.date.accessioned2023-08-14T05:11:10Z
dc.date.available2023-08-14T05:11:10Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3083675
dc.description.abstractSystad, G.H.R. 2023. Potensielle konflikter med fugl i forbindelse med arealplan for næringspark ved Kristiansund Lufthavn - Risikovurdering av tiltak. NINA Rapport 2320. Norsk institutt for naturforskning NINA har tatt på seg å belyse konsekvenser av etablering av næringspark inkludert sirkulærpark med avfallshåndtering ved Kristiansand lufthavn. Sirkulærparken omfatter en gjenvinningsstasjon der kundene leverer sortert avfall. Organisk avfall fra fiskeindustrien leveres ikke her, det samme gjelder slakteavfall. Konflikter mellom fugl og luftfart er vurdert ut fra eksisterende observasjoner i området. Vi går ikke inn på konsekvenser for naturmiljøet i området som bygges ut, eller eventuelle effekter på nærliggende verneområder. Rapporten omhandler faktorer som kan ha betydning for endringer i risiko for kollisjoner med fugl knyttet opp mot flytrafikk ved lufthavnen. Spesielt to faktorer er viktige i denne sammenhengen: Fuglenes bruk av takene i Næringsparken for rasting og hekking, og tiltrekningsfaktoren håndtering av avfall kan ha på kråke- og måkefugl. Sirkulærparken skal være lukket og det forventes derfor lav risiko i forhold til avfallshåndteringen i anlegget som er planlagt. Det må legges vekt på design av tak som ikke gjør det attraktivt for takhekkende måker å slå seg til i Næringsparken. Så lenge disse faktorene tas hensyn til, regnes ikke risikoen å øke nevneverdig på grunn av den planlagte næringsparken.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2320
dc.subjectfuglekollisjoneren_US
dc.subjectrisikoen_US
dc.subjectflytrafikken_US
dc.subjectflyplassen_US
dc.subjectavfallshåndteringen_US
dc.subjectsirkulasjonsanleggen_US
dc.subjectmåkeren_US
dc.subjectfiskemåkeen_US
dc.subjectgråmåkeen_US
dc.subjectsildemåkeen_US
dc.subjectkråkefuglen_US
dc.subjectkråkeen_US
dc.subjectravnen_US
dc.subjectrisikovurderingen_US
dc.titlePotensielle konflikter med fugl i forbindelse med arealplan for næringspark ved Kristiansund Lufthavn - Risikovurdering av tiltaken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber14en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record