Show simple item record

dc.contributor.authorBerntsen, Henrik Hårdensson
dc.contributor.authorNæsje, Tor Fredrik
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.contributor.authorØstborg, Gunnel
dc.coverage.spatialAltaelva, Repparfjordelvaen_US
dc.date.accessioned2022-12-21T11:31:10Z
dc.date.available2022-12-21T11:31:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-5016-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3039013
dc.description.abstractBerntsen, H.H., Næsje, T.F., Ulvan, E.M., & Østborg, G. 2022. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2022. NINA Rapport 2221. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva  Av 453 innsendte skjellprøver fra sportsfisket i Altaelva i 2022 var 448 (98,9 %) villaks, én (0,2 %) rømt oppdrettslaks, én (0,2 %) kultivert laks og tre laks (0,7 %) var av ukjent opphav basert på skjellanalyse. Innslaget av oppdrettslaks i sportsfiskefangsten er dermed i samme størrelsesorden som i de siste fem årene (variasjon: 0-0,7 %).  Fangsten av villaks i sportsfisket i 2022 var dominert av smålaks (< 3 kg) og storlaks (≥ 7 kg), som utgjorde henholdsvis 39 % og 44 % av den fangede villaksen. Mellomlaksen (3-7 kg) utgjorde 17 % av fangsten.  Skjellanalysene viste at smoltalder hos villaksen varierte mellom tre og seks år, hvor størsteparten (63 %) hadde vandret ut i sjøen etter fire år i elva. Sjøalder hos villaksen varierte mellom ett og fem år, hvor 46 % av fisken hadde vært ett år og 37 % hadde vært tre år i sjøen før tilbakevandring.  Totalt sett ble det fanget flere hanner enn hunner i sportsfisket (58 % hannfisk og 42 % hunnfisk).  I 2022 ble det gjennomført ordinært høstfiske med sportsfiskeutstyr i Altaelva siste uken i september. Det ble fisket i alle sonene unntatt Sautso. Totalt ble det sendt inn skjellprøver fra 30 laks, hvorav alle var villaks basert på skjellanalysen. Innslaget av rømt oppdrettslaks (0 %) i den ordinære høstfiskefangsten i 2022 er i samme størrelsesorden som i de siste fire foregående årene (variasjon: 0-1,3 %).  Årsprosenten basert på prosentvis innslag av rømt oppdrettslaks i sport- og høstfisket i 2022 ble beregnet til < 0,1 %. Dette er nær likt det i 2020 og 2021 (0 %), og lavere enn i 2013-2019 (variasjon: 0,3–10,6 %). Repparfjordelva  Av 854 innsendte skjellprøver fra sportsfisket i Repparfjordvassdraget i 2022 var 851 (99,6 %) villaks, to (0,2 %) rømt oppdrettslaks og én (0,1 %) laks var av ukjent opphav basert på skjellanalyse. Innslaget av oppdrettslaks i sportsfiskefangsten er dermed er i samme størrelsesorden som i de siste fem årene (variasjon: 0 – 1 %).  Den ene av de to rømte oppdrettslaksene veide 6,1 kg og var 69 cm lang og hadde vært ett år i sjøen etter rømming. Den andre oppdrettslaksen veide 3,4 kg og var 63 cm lang og hadde mest sannsynlig rømt inneværende år.  Smålaks (< 3 kg) utgjorde mesteparten (69 %) av villaksfangsten i sportsfisket i 2022. Mellomlaksen (3-7 kg) og storlaksen (> 7 kg) utgjorde henholdsvis 24 % og 6 % av fangsten.  Skjellanalysen viste at smoltalder hos villaksen varierte mellom tre og syv år, hvor størsteparten av laksen hadde vandret ut i sjøen etter fire (33 %) eller fem år (50 %) i elva. Sjøalder hos villaksen varierte mellom ett og syv år, hvor 68 % av fisken hadde vært ett år i sjøen før tilbakevandring.  Blant villaksen ble det totalt sett fanget flere hanner enn hunner i sportsfisket (61 % hannfisk og 39 % hunnfisk). De rømte oppdrettslaksene var hunner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2221
dc.subjectvillaksen_US
dc.titleInnslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber32en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record