Show simple item record

dc.contributor.editorThorstad, Eva B.
dc.contributor.editorForseth, Torbjørn
dc.contributor.editorFiske, Peder
dc.date.accessioned2022-09-13T08:38:01Z
dc.date.available2022-09-13T08:38:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-93038-36-8
dc.identifier.issn1891-442X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017420
dc.description.abstractBåde laksefangster og lakseinnsiget, som er antall laks som hvert år kommer tilbake som gytefisk fra havet til Norge, var lavere i 2021 enn noen gang tidligere registrert (basert på dataserie som startet i 1980). Mengden laks som hvert år kommer fra havet til Norge er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene. At det blir flere gytefisk selv om det kommer færre laks skyldes betydelige innskrenkinger av laksefisket i sjø og elv, og redusert fiske har mer enn kompensert for tilbakegangen av andre årsaker. Reduserte laksebestander skyldes både menneskelig aktivitet og lavere overlevelse i sjøen. Bestander i Midt-Norge og Vest-Norge er mest redusert, og negative effekter av lakseoppdrett har bidratt til dette. Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å stabilisere eller redusere disse truslene. Vannkraftregulering og andre fysiske inngrep er også store trusler som reduserer laksebestandene, og flere tiltak kan gjøres for å bedre forholdene for laks. Pukkellaks er en ny trussel, og for å redusere risiko for skade på villaks er det behov for nasjonale og internasjonale tiltak. Klimaendringene påvirker laksebestandene og forsterker behovet for å håndtere andre trusler, og sikre bestandenes evne til å tilpasse seg endringene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVitenskapelig råd for lakseforvaltningen_US
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;17
dc.subjectlaksen_US
dc.subjectsalmo salaren_US
dc.subjectbeskatningen_US
dc.subjectgytebestandsmålen_US
dc.subjectforvaltningsmålen_US
dc.subjectbestandsutviklingen_US
dc.subjectbestandsstatusen_US
dc.subjectbeskatningsrateren_US
dc.subjectbeskatningsråden_US
dc.subjectfangststatistikken_US
dc.subjecthøstingen_US
dc.subjecthøstbart overskudden_US
dc.subjectinnsigsestimaten_US
dc.subjectPFAen_US
dc.subjectmarin overlevelseen_US
dc.subjecttrusselfaktoreren_US
dc.subjectrømt oppdrettslaksen_US
dc.subjectlakselusen_US
dc.subjectkraftreguleringen_US
dc.subjectvassdragsinngrepen_US
dc.subjectfysiske inngrepen_US
dc.subjectjordbruksaktiviteten_US
dc.subjectinfeksjoneren_US
dc.subjectGyrodactylus salarisen_US
dc.subjectvannkjemien_US
dc.subjectforsuringen_US
dc.subjectoverbeskatningen_US
dc.subjectpukkellaksen_US
dc.titleStatus for norske laksebestander i 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Vitenskapelig råd for lakseforvaltning www.vitenskapsradet.noen_US
dc.source.pagenumber125en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record