Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.coverage.spatialOslo, Østensjøvanneten_US
dc.date.accessioned2022-05-25T06:53:20Z
dc.date.available2022-05-25T06:53:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4785-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996061
dc.description.abstractBendiksen, E. 2022. Naturverdier ved Østensjøvannet i Oslo. Supplerende undersøkelser og oppdatering av faktaark. NINA Rapport 2006. Norsk institutt for naturforskning. I forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark (utgitt i 2007) gjennomførte Tor Erik Brandrud, NINA en kartlegging av naturtypelokaliteter innenfor miljøparken i 2004 og utarbeidet lokalitetsbeskrivelser for disse. Denne kartleggingen er her oppdatert for nye artsfunn i etterfølgende periode iht. nyeste rødlister og fremmedartsliter for arter og nyeste rødliste for naturtyper, samt at faktaarkene er revidert iht. oppdatert DN-håndbok 13 (revisjon 2014-15) med nye kriterier blant annet for verdisetting. Videre er skjøtselsråd oppdatert med hensyn til økologisk utvikling/tilstand og tiltak som er gjennomført de siste 18 år. Det er i dag registrert 30 naturtypelokaliteter innenfor miljøparken. Disse er klassifisert til 14 ulike naturtyper, som utgjør enten hele arealet eller er den dominerende delen av arealet innenfor de enkelte naturtypelokalitetene. De fordeler seg på 6 lokaliteter med rik edellauvskog, 4 slåttemarker, 3 vannkantsamfunn, 3 lokaliteter med gammel boreal lauvskog, 3 dammer og 9 øvrige typer, som kun er representert med 1-2 lokaliteter. Sju av disse er nye i forhold til Oslo kommune (2007) og fem i forhold til Oslo kommunes senere oppdaterte klassifisering i Natur2000. Selve Østensjøvannet er klassifisert som middels kalkrik innsjø. Det er bare gjort ubetydelige endringer med hensyn til lokalitetsgrenser, og det er også små endringer når det gjelder verdisetting. Det er registrert 169 rødlistearter innenfor området, hvorav 101 er truete.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2006
dc.subjectnaturtyperen_US
dc.subjectfloraen_US
dc.subjectfungaen_US
dc.subjectfaunaen_US
dc.subjectvegetasjonen_US
dc.subjectvåtmarken_US
dc.subjectskogen_US
dc.subjectslåttemarken_US
dc.subjectrødlistearteren_US
dc.subjectfremmede arteren_US
dc.subjectskjøtselen_US
dc.subjectnature typesen_US
dc.subjectvegetationen_US
dc.subjectwetlandsen_US
dc.subjectforesten_US
dc.subjecthay meadowsen_US
dc.subjectred list speciesen_US
dc.subjectforeign speciesen_US
dc.subjectmanagementen_US
dc.titleNaturverdier ved Østensjøvannet i Oslo. Supplerende undersøkelser og oppdatering av faktaarken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber166en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2316]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record