Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFløystad, Ida
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorHansen, Ane-Sofie B.
dc.contributor.authorSøvik, Ingrid Helle
dc.contributor.authorEiken, Hans Geir
dc.contributor.authorHagen, Snorre B.
dc.date.accessioned2022-03-29T10:57:54Z
dc.date.available2022-03-29T10:57:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4913-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2988291
dc.description.abstractFløystad, I., Brøseth, H., Hansen, A. S. B., Søvik, I. H., Eiken, H. G. & Hagen, S. B. 2022. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2021. NINA Rapport 2125. Norsk institutt for naturforskning. Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i Norge ble det i 2021 samlet inn prøver til DNA-analyse med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) for trettende år på rad. Av 1519 innsamlede prøver i 2021, ble 1513 inkludert i den genetiske analysen (949 ekskrementprøver, 547 hårprøver, 13 vevsprøver og 4 urinprøver) og 61 % var positive for brunbjørn. Totalt gav 777 prøver (51 %) en fullstendig DNA-profil, og det ble fra disse prøvene påvist 160 ulike brunbjørner: 67 hunnbjørner og 93 hannbjørner. Dette var en økning på 7 % (10 individer) sam-menlignet med 2020, og var det høyeste antallet brunbjørn registrert siden 2010. Forekomsten av brunbjørn var, som i foregående år, hovedsakelig konsentrert i fylkene Troms og Finnmark (68), Innlandet (66) og Trøndelag (25). Innlandet hadde i 2021 det høyeste antallet påviste individer siden overvåkingsprogrammet startet i 2009. Av det totale antallet brunbjørner påvist i 2021 var 69 % (110 individer) tidligere påvist i Norge, noe som er tilsvarende med 2020. Om man inkluderer gjenfunn fra Sverige, Finland og Russland utgjør det totale antallet gjenfunn 116 individer (73 %). Basert på prøver fra påviste hunnbjørner ble det estimert at det var 8,1 ynglinger i 2021, noe som er en reduksjon i forhold til året 2020. De estimerte ynglingene i 2021 fordeler seg med 3,6 i rovviltregion 5 (Hedmark), 1,6 i region 6 (Trøndelag) og 2,9 i region 8 (Troms og Finnmark).en_US
dc.description.abstractFløystad, I., Brøseth, H., Hansen, A. S. B., Søvik, I. H., Eiken, H. G. & Hagen, S.B. 2022. Population monitoring of brown bear. DNA analysis of samples collected in Norway in 2021. NINA Report 2125. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian Large Predator Monitoring Program has in 2021 collected samples from brown bear (Ursus arctos) for the thirteenth year in succession. Of the 1519 samples collected in 2021, 1513 samples were included in the genetic analysis (949 scat samples, 547 hair samples, 13 tissue samples and 4 urine sample, and 61 % were positive for brown bear DNA. A total of 777 samples (51 %) resulted in a complete DNA identity, and from these 160 different bears were detected: 67 females and 93 males. This is an increase of 7 % (10 bears) compared to 2020. This is the highest number of brown bears registered since 2010. Bears were mainly found in the counties Troms and Finnmark (68), Innlandet (66), and Trøndelag (25) as before. Innlandet had in 2021 the highest number of detected bears since the monitoring started in 2009. Of the total number of bears recorded in 2021, 69 % (110 individuals) have been previously detected, which is the same as last year. If we also include bears previously recorded in Sweden, Finland and Russia, 116 of the 160 bears (73 %) have previously been detected by DNA analysis. The estimated number of reproductions in 2021 is 8.1 which is a slight reduction compared to 2020. The estimated number of annual reproductions in 2021 is distributed with 3.6 in region 5 (Hedmark), 1.6 in region 6 (Trøndelag) and 2.9 in region 8 (Troms and Finnmark).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2125
dc.subjectDNAen_US
dc.subjectbrunbjørnen_US
dc.subjectUrsus arctosen_US
dc.subjectmolekylær økologien_US
dc.subjectDNA profileren_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectbrown bearen_US
dc.subjectmolecular ecologyen_US
dc.subjectDNA profilesen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.titlePopulasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber74en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2323]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel