Show simple item record

dc.contributor.authorHedger, Richard
dc.contributor.authorSundt-Hansen, Line
dc.contributor.authorFoldvik, Anders
dc.date.accessioned2022-01-31T12:44:12Z
dc.date.available2022-01-31T12:44:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4893-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2975990
dc.description.abstractHedger, R.D., Sundt-Hansen, L.E. & Foldvik, A. 2022. Evaluating the suitability of aerial photo surveys for assessing Atlantic salmon habitat in Norway. NINA Report 2105. Norwegian Institute for Nature Research Remote sensing has been increasingly applied to researching the river habitat of fishes such as Atlantic salmon over the last few decades. Advances in remote sensing, such as the development of new platforms (UAVs), new methods for processing data, and better infrastructure for integrating data with additional GIS data sources, means that application of remote sensing to river science is becoming increasingly effective. This report assesses the capabilities and limitations of using aerial photo surveys for assessing Norwegian Atlantic salmon habitat. This habitat is extensive, so ground-based surveys are unable to provide synoptic coverage. This study shows how this coverage can be achieved via remote sensing, relying on the two principal photo survey data sources available to NINA: Norge i bilder and UAVs. The two approaches are complementary: Norge i bilder can be used to provide large-scale coverage, and allows for examination of long-term historical change, but is limited by sometimes poor quality imagery; UAVs allow for collection of novel, detailed information, but are limited in range. The successful application of these aerial photo survey approaches to Atlantic salmon habitat within Norway is somewhat limited by the light environment of Norwegian Atlantic salmon reaches, characterized by high cloud cover, low solar elevations or darkness in winter, and shadows from topography or bank-side trees. However, a full awareness of limitations (both those related to the remote sensing approach and those related to the light environment) allows optimal application of the remote sensing. This report, therefore, provides recommendations for a structured approach to aerial photo surveying of Norwegian Atlantic salmon habitat, incorporating Norge i bilder and UAV images and ancillary GIS datasets.en_US
dc.description.abstractRD Hedger, LE Sundt-Hansen, A Foldvik 2022. Evaluering av flyfotoundersøkelsers egnethet for vurdering av laksehabitat i Norge NINA Report 2105. Norsk institutt for naturforskning. I de siste tiårene har fjernmåling i økende grad blitt brukt til å forske på elvehabitatet til atlantisk laks. Bruken av fjernmåling til elvekartlegging blir stadig mer effektiv på grunn av stadig nye fremskritt innen fjernmåling, slik som utvikling av nye plattformer (droner), nye metoder for behandling av data og bedre infrastruktur for integrering av data med ytterligere GIS-datakilder. I denne rapporten ser vi på mulighetene og begrensningene knyttet til flyfotoundersøkelser når det gjelder å vurdere leveområdet (habitatet) for atlantisk laks. Habitatet til atlantisk laks er omfattende i Norge. Dette betyr at bakkebaserte feltundersøkelser ikke er i stand til å gi god dek-ning. Denne rapporten viser hvordan bedre dekning kan oppnås ved bruk av fjernmåling, basert på foto Norge i bilder og fra droner. De to tilnærmingene er komplementære: Norge i bilder kan brukes til å gi storskala dekning, og gir mulighet for undersøkelse av langsiktige historiske endringer, men kan være begrenset av bildekvalitet. Droner tillater innsamling av ny, detaljert informasjon, men er begrenset i rekkevidde. Vellykket anvendelse av flyfoto og dronebilder er delvis begrenset av lysmiljøet, som i Norge som er preget av høyt skydekke, lave solhøyder eller mørke om vinteren, og skygger fra topografi eller sidetrær. Bevissthet om begrensninger (både de som er relatert til fjernmålingstilnærmingen og de som er relatert til lysmiljøet) er nødvendig for optimal anvendelse av fjernmåling. Denne rapporten gir anbefalinger for en strukturert tilnærming til flyfotoundersøkelse av laksehabitat i Norge, ved bruk av Norge i bilder og dronebilder og tilhørende GIS-datasett.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian Institute for Nature Research (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Report;2105
dc.subjectNorwegian riversen_US
dc.subjectAtlantic salmon habitaten_US
dc.subjectAerial photographyen_US
dc.subjectNorge i bilderen_US
dc.subjectUAV, droneen_US
dc.subjectNorske elveren_US
dc.subjectLaksehabitaten_US
dc.subjectFlyfotograferingen_US
dc.titleEvaluating the suitability of aerial photo surveys for assessing Atlantic salmon habitat in Norway. Aerially surveying Norwegian Atlantic salmon habitaten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norwegian Institute for Nature Research The publication may be freely cited where the source is acknowledgeden_US
dc.source.pagenumber81en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record