Show simple item record

dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorBergan, Morten André
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.coverage.spatialByakjela, Kjelbekken, Orkland kommuneen_US
dc.date.accessioned2022-01-28T10:04:25Z
dc.date.available2022-01-28T10:04:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4890-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2932292
dc.description.abstractHolthe, E, Bergan, M.A. & Solem, Ø. 2022. Restaurering av Kjelbekken med Byakjela - Orkland kommune, forslag til tiltak. NINA Rapport 2102. Norsk institutt for naturforskning. Kjelbekken med Byakjela er et av de mange sidevassdragene langs Orklavassdraget som er sterkt modifisert opp igjennom årene. Landbruk, veibygging, urbanisering og andre arealinngrep har hatt større påvirkninger på bekkeløpet og vassdraget generelt. Summen av belastninger har over tid ført til at vassdragets vannmiljøtilstand ikke oppnår et fastsatt miljømål om minimum «God» økologisk tilstand basert på biologiske kvalitetselementer. I denne rapporten foreslår vi tiltak som kan gjennomføres for å tilbakeføre noen av de vassdragskvalitetene Kjelbekken med Byakjela opprinnelig hadde, slik at vassdragsystemets økologiske funksjon for sjøørret og annet biologisk mangfold styrkes. Kjelbekken er i dag delvis gjengrodd og vannveien er sterkt endret fra naturtilstand. I våre forslag til tiltak for å restaurere deler av bekkeløpet inngår bevaring og reetablering av kantvegetasjon, opprettelse av gyte- og skjulområder samt forslag til gjenhenting av areal i bekkeløpet der dette er mulig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2102
dc.subjectUngfiskundersøkelseren_US
dc.subjectHabitatrestaureringen_US
dc.titleRestaurering av Kjelbekken med Byakjela - Orkland kommune, forslag til tiltaken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber22en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record