Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBengtson, Roald
dc.date.accessioned2015-05-19T07:05:31Z
dc.date.accessioned2015-05-28T11:04:44Z
dc.date.available2015-05-19T07:05:31Z
dc.date.available2015-05-28T11:04:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNINA rapport. 23 p. Norsk institutt for naturforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2783-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284179
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014 – NINA Rapport 1159. 23 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge nasjonal rødliste for arter (2010) er klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig tilbakegang i artens utbredelsesområde i Norge, og at nyere kartlegging av gamle og andre potensielle lokaliteter ikke har resultert i noen nye forekomstarealer. I 2014 har hovedfokuset i arbeidet med kartlegging og overvåking vært på de to lokalitetene med kjente forekomster av arten i nyere tid, henholdsvis i Halden og i Tvedestrand. I denne rapporten er også viktige erfaringer fra kartleggingsarbeidet vedrørende artens biologi og økologi nevnt, og dette korrigerer og supplerer tidligere kartleggingsrapporter i noen grad. Resultater fra overvåkingen av klimaet lokalt gjennom dataloggere er også gitt. Klippeblåvinge (voksne, larver og egg) ble i 2014 for andre året på rad siden 2009 kun funnet i Halden (Torpbukta). Dette betyr at situasjonen i Tvedestrand er kritisk for arten. Hvorfor arten tilsynelatende har forsvunnet fra Tvedestrand på få år er vanskelig å forklare, men populasjonen der har nok vært svært marginal siden den ble gjenfunnet i 2009. For Torpbukta (Halden) sitt vedkommende ble det funnet flere egg og larver enn tidligere. Over 500 egg og 46 larver ble registrert der i 2014. Det ble i tillegg funnet egg både ved Nokkedal og Hov i Halden i 2014. Det tyder på at populasjonen i Halden kan anses som noenlunde stabil (eventuelt økende). Gitt at arten i 2013 og 2014 kun er funnet i én kommune i Norge, er situasjonen dramatisk forverret for den. På tross av at populasjonen i Halden ser stabil ut, vil sannsynligheten for at arten kan dø ut i Norge være mye større med kun én lokalitet på grunn av tilfeldige hendelser og eventuelle inngrep/forstyrrelser. Det anbefales å fortsette arbeidet med kartlegging og overvåking av de to kjente forekomstene i Norge, samt også å søke etter egg på et større areal i Aust-Agder for å finne ut hvorvidt arten kan "henge igjen" på tilgrensende områder til kjent forekomst der fra 2009–2012.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1159
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1159.pdf
dc.subjectHaldennb_NO
dc.subjectTvedestrandnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectKlippeblåvingenb_NO
dc.subjectScolitantides orionnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectChequered Blue Butterflynb_NO
dc.subjectDostributionnb_NO
dc.subjectMappingnb_NO
dc.titleKartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-19T07:05:31Z
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber23 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1243206
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Østfoldnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record