Show simple item record

dc.contributor.authorSystad, Geir Helge Rødli
dc.coverage.spatialNorge, Barentshavet, Wistingen_US
dc.date.accessioned2022-01-21T07:52:58Z
dc.date.available2022-01-21T07:52:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4875-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838589
dc.description.abstractSystad, G.H.R. 2022. Sjøfugl i Barentshavet med fokus på bestander som kan berøres av aktivitet på Wistingfeltet. Kunnskapsstatus basert på arbeidet i nøkkellokalitetene til SEAPOP. NINA Rapport 2088. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten presenterer et sammendrag av livshistorietrekk for arter som følges av SEAPOP-programmet relatert til Wistingfeltet i Barentshavet. Bestandsstatus, hekkesuksess og voksenoverlevelse dekkes for de artene og koloniene der slike data er samlet inn i regi av SEAPOP. I tillegg vises kart over utbredelse basert på GLS-loggere på et utvalg arter fra en del av de samme koloniene. Svømmetrekket for lomvi fra Bjørnøya og østover behandles i et eget underkapittel. Generelt brukes Barentshavet av en rekke arter og bestander som både hekker lokalt og i andre deler av Nord-Atlanteren.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2088
dc.subjectSjøfuglen_US
dc.subjecthavhesten_US
dc.subjecthavsuleen_US
dc.subjecttoppskarven_US
dc.subjectstorskarven_US
dc.subjectrødnebbterneen_US
dc.subjectstorjoen_US
dc.subjectkrykkjeen_US
dc.subjectismåkeen_US
dc.subjectpolarmåkeen_US
dc.subjectgråmåkeen_US
dc.subjectsildemåkeen_US
dc.subjectsvartbaken_US
dc.subjectstorjoen_US
dc.subjectlomvien_US
dc.subjectpolarlomvien_US
dc.subjectalkeen_US
dc.subjectlundeen_US
dc.subjectalkekongeen_US
dc.subjectteisten_US
dc.subjectGrunnlagsdata for konsekvens- og miljørisikoanalyseren_US
dc.subjectSeabirdsen_US
dc.subjectNorthern fulmaren_US
dc.subjectNorthern ganneten_US
dc.subjectGreat cormoranten_US
dc.subjectEuropean shagen_US
dc.subjectArctic ternen_US
dc.subjectGreat skuaen_US
dc.subjectKittiwakeen_US
dc.subjectIvory gullen_US
dc.subjectGlaucous gullen_US
dc.subjectHerring gullen_US
dc.subjectLesser black-backed gullen_US
dc.subjectGreat black-backed gullen_US
dc.subjectCommon guillemoten_US
dc.subjectBrünnichs guillemoten_US
dc.subjectRazorbillen_US
dc.subjectAtlantic puffinen_US
dc.subjectLittle auken_US
dc.subjectBlack guillemoten_US
dc.subjectBackground data for Environment impact and risk analysisen_US
dc.titleSjøfugl i Barentshavet med fokus på bestander som kan berøres av aktivitet på Wistingfeltet. Kunnskapsstatus basert på arbeidet i nøkkellokalitetene til SEAPOPen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber58en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record