Show simple item record

dc.contributor.authorCamphuysen, C.J.
dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.coverage.spatialNorth East Atlantic, Nordøst-Atlanterenen_US
dc.date.accessioned2022-01-05T12:59:30Z
dc.date.available2022-01-05T12:59:30Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.isbn82-426-0087-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2836207
dc.description.abstractCamphuysen, C.J. 1991. Hvalguide. Veiledning i bestemmelse av hval i de Nordøst-Atlantiske havområder. NINA temahefte 1 :1-41 Denne veiledningen er en tilrettelagt norsk oversettelse av et hefte opprinnelig utgitt på nederlandsk i 1987. Den gir oversikt over de aktuelle artene innenfor området, observasjonsmetodikk, og hvilke kjennetegn en bør se etter. For hver art er det plansjer som viser dyret i helfigur, samt skisser av spesielle kjennetegn hos arten. Plansjene er ledsaget av en forklarende tekst, som bekskriver egenskaper ved arten, så som atferd, utbredelse, størrelse, farger, mønstre, o.l., som letter arbeidet med artsbestemmelsen. Det er gitt en kort liste over relevant litteratur.en_US
dc.description.abstractCamphuysen, C.J. 1991. Guide to identification of whales and dolphins in the North East Atlantic. NINA temahefte 1:1-41 This guide is a specially arranged Norwegian translation of a Dutch pamphlet from 1987. It deals with all species of whales and dolphins normally known from the area. A brief introduction about whale-watching methods is given. Each species is illustrated with diagniostic details as well as in full profile. The figures are accompanied by an explaining text on behaviour, distribution, size, colour, patterns, etc., to make species determination easier. A short list of relevant litterature is given.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Temahefte;1
dc.subjecthvalen_US
dc.subjectbestemmelseen_US
dc.subjectWhalesen_US
dc.subjectdeterminationen_US
dc.titleHvalguide. Veiledning i bestemmelse av hval i de Nordøst-Atlantiske havområder.en_US
dc.typeBooken_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber41en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Temahefte/NINA Special Report [87]
    Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet.

Show simple item record