Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorSolheim, Roar
dc.contributor.authorØien, Ingar Jostein
dc.contributor.authorAarvak, Tomas
dc.date.accessioned2022-01-04T14:10:12Z
dc.date.available2022-01-04T14:10:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4858-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2836021
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2021. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2021. NINA Rapport 2073. Norsk institutt for naturforskning Snøugleprosjektet er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Naturmuseum og Botanisk hage, Universitetet i Agder (NMB-UIA) og BirdLife Norge (tidligere Norsk Norsk Ornitologisk Forening). Den forventede hekkesesongen i 2019 ble spolert da lemenbestanden kollapset på grunn av kraftig regn med påfølgende ising vinteren 2018/2019. Lemen har en 3-5 års syklus, så neste lementopp er forventet først i 2022/2023. Det ble derfor som forventet ikke rapportert noen hekkinger av snøugle i Norge i 2021. Det har imidlertid vært mange meldinger om mulige observasjoner av snøugler i år, men kun seks av disse ble kvalitetssikret av oss. Disse var fra Finnmark, Troms, Nordland og Oslo og Viken. Vi har fått inn opplysninger om fem observasjoner i Finland, men ingen fra Sverige. Det ble heller ikke rapportert noen hekkinger i disse to nabolandene. Vi hadde ingen snøugler med aktive satellittsendere i Europa i 2021. Prosjektet har i løpet av året innledet et samarbeid med postdoktor Helle Tessand Baalsrud ved Universitetet i Oslo. Hun har et forskningsprosjekt hvor hun ønsker å gjennomføre helgenomse-kvensering av snøugler fra ulike deler av artens utbredelsesområde.en_US
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Solheim, R., Øien, I.J. & Aarvak, T. 2021. Ecology and occurrence of Snowy Owl in Norway. Annual Report 2021. NINA Report 2073. Norwegian Institute for Nature Research. The Snowy Owl project is a co-operation between the Norwegian Institute for Nature Research, Natural History Museum (University of Agder) and BirdLife Norway (former Norwegian Ornitho-logical Society). Lemming populations crashed throughout northern Fennoscandia during late win-ter 2019, probably due to mild weather and rain with subsequent icing on the ground for several periods during that winter. We don’t expect any lemming peak and Snowy owl breeding in northern Fennoscandia until 2023. We did, as expected, not register nesting attempts of snowy owls in Norway in 2021. However, there have been many reports of possible sightings of snowy owls this year, but only six of these were quality controlled by us. These were from Finnmark, Troms, Nord-land and Oslo & Viken. We have received information about five observations in Finland, but none from Sweden. No breeding attempts were reported in these two neighboring countries. We had no snowy owls with active satellite transmitters in Europe in 2021. During the year, the project initiated a collaboration with postdoc Helle Tessand Baalsrud at the University of Oslo. She run a research project where she wants to carry out Whole Genome Sequencing (WGS) of snowy owls from different parts of the range to the species.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2073
dc.subjectSnøugleen_US
dc.subjectBubo scandiacusen_US
dc.subjectugleen_US
dc.subjectsatellitt telemetrien_US
dc.subjectvandringsmønsteren_US
dc.subjecthabitatvalgen_US
dc.subjectbestanden_US
dc.subjectgenetikken_US
dc.subjecthelgenomsekvenseringen_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.titleSnøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber23en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2325]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record