Show simple item record

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorSvensson, Linn
dc.date.accessioned2015-05-04T12:29:53Z
dc.date.accessioned2015-05-08T09:05:03Z
dc.date.available2015-05-04T12:29:53Z
dc.date.available2015-05-08T09:05:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. 31 p. Rovdata, 2014nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2709-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283351
dc.description.abstractMiljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Skandinavia overvåkes hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåkingen av gaupe er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsen i Sverige, som er de myndigheter som har ansvaret for oppfølging og kontroll av observasjoner i felt. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på kunnskap om forflytningsavstander og størrelser på leveområder hos radiomerkede gauper i Skandinavia, eller ved særskilling i felt. I 2014 er det estimert 195,5 familiegrupper av gaupe i Skandinavia (197 ulike familiegrupper, men 3 av disse er registrert nær landegrensen til Finland og deles dermed med Finland). Av disse ble 53,5 familiegrupper registrert i Norge og 142 familiegrupper registrert i Sverige. Ut fra dette er den norske delen av bestanden beregnet til 313 gauper (95 % CI = 259 – 367). 142 dokumenterte familiegrupper i Sverige tilsvarer 840 gauper (95 % CI = 740 – 940), men med tanke på at enkelte länsstyrelser i det midtre og sørlige forvaltningsområdet har rapportert lav dekningsgrad på overvåkingsarbeidet kan den svenske delen av populasjonen antas å være noe større. Gaupe, Lynx lynx, antall familiegrupper, overvåking, bestandsutvikling, Skandinavia, Eurasian lynx, Lynx lynx, monitoring, population trends, Scandinavianb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherRovdata v/ Norsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2014
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia/1-2014.pdf
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectantall familiegruppernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectSkandinavianb_NO
dc.subjectEurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.subjectScandinavianb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleBestandsovervåking av gaupe i 2014nb_NO
dc.title.alternativeInventering av lodjur 2014
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-04T12:29:53Z
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber31 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1238745
dc.relation.projectMiljødirektoratet; Naturvårdsverketnb_NO
dc.description.localcode© Rovdata og Viltskadecenternb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record