Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorEva B., Thorstad
dc.contributor.editorTorbjørn, Forseth
dc.contributor.editorFiske, Peder
dc.date.accessioned2021-11-22T10:52:33Z
dc.date.available2021-11-22T10:52:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-93038-32-0
dc.identifier.issn1891-442X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2830680
dc.description.abstractMengden laks som hvert år kommer fra havet til Norge er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene. At det blir flere gytefisk selv om det kommer færre laks skyldes betydelige innskrenkinger av fisket, og redusert fiske har mer enn kompensert for tilbakegangen av andre årsaker. Reduserte laksebestander skyldes både menneskelig aktivitet og lavere overlevelse i sjøen. Bestander i Midt-Norge og Vest-Norge er mest redusert, og negative effekter av lakseoppdrett har bidratt til dette. Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å stabilisere eller redusere disse truslene. Vannkraftregulering og andre fysiske inngrep er også store trusler som reduserer laksebestandene, og flere tiltak kan gjøres for å bedre forholdene for laks. Pukkellaks er en ny trussel, og for å redusere risiko for skade på villaks er det behov for nasjonale og internasjonale tiltak. Klimaendringene påvirker laksebestandene og forsterker behovet for å håndtere andre trusler, og sikre bestandenes evne til å tilpasse seg endringene. En ny kartlegging av tilstanden for alle laksebestandene viste at bare én av fem laksebestander var i god eller svært god tilstand, mens over en tredel av bestandene var i dårlig eller svært dårlig tilstand. Tilstandene for bestandene i 2015-2019 var ikke forbedret sammenlignet med i 2010-2014, og det var ingen endring i hva som var de største negative påvirkningene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVitenskapelig råd for lakseforvaltningen_US
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;16
dc.subjectLaksen_US
dc.subjectSalmo salaren_US
dc.subjectbeskatningen_US
dc.subjectgytebestandsmålen_US
dc.subjectforvaltningsmålen_US
dc.subjectbestandsutviklingen_US
dc.subjectbestandsstatusen_US
dc.subjectbeskatningsrateren_US
dc.subjectbeskatningsråden_US
dc.subjectfangststatistikken_US
dc.subjecthøstingen_US
dc.subjecthøstbart overskudden_US
dc.subjectinnsigsestimaten_US
dc.subjectPFAen_US
dc.subjectmarin overlevelseen_US
dc.subjecttrusselfaktoreren_US
dc.subjectrømt oppdrettslaksen_US
dc.subjectlakselusen_US
dc.subjectkraftreguleringen_US
dc.subjectvassdragsinngrepen_US
dc.subjectfysiske inngrepen_US
dc.subjectjordbruksaktiviteten_US
dc.subjectinfeksjoneren_US
dc.subjectGyrodactylus salarisen_US
dc.subjectvannkjemien_US
dc.subjectforsuringen_US
dc.subjectoverbeskatningen_US
dc.subjectpukkellaksen_US
dc.titleStatus for norske laksebestander i 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Vitenskapelig råd for lakseforvaltningen_US
dc.source.pagenumber227en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel