Show simple item record

dc.contributor.authorJärnegren, Johanna
dc.contributor.authorForsgren, Elisabet
dc.contributor.authorSneli, Jon-Arne
dc.date.accessioned2015-01-06T09:40:52Z
dc.date.accessioned2015-04-23T12:21:57Z
dc.date.available2015-01-06T09:40:52Z
dc.date.available2015-04-23T12:21:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-426-2716-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282390
dc.description.abstractPå oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er foreliggende undersøkelse gjennomført av NINA og NTNU for å gi mer informasjon om den marine faunaen i Gaulosen i forbindelse med beslutning om nye marine verneområder i Norge. Gaulosen er ei sidearm av Trond-heimsfjorden hvor elva Gaula har sitt utløp. Gaulosen ligger i kommunene Melhus, Trond-heim og Skaun i Sør-Trøndelag og er et av få relativt uberørte elvedeltaområder i Sør-Norge. Marin fauna i de dype områdene ble kartlagt med tauet videoplattform mens det i de grunne områdene ble brukt strandnot. I tillegg er gamle ubearbeidede bunnprøver innsam-let i dypere områder med forskjellige bunnredskaper i 1981 blitt analysert for denne rapp-orten. De tre undersøkelsene konkluderer alle med at Gaulosen har en normal til rik marin bunn-fauna. Antall arter av bunnfauna på relativt grunt vann (ca. 20 m) er høyt og med høy tetthet for et estuarium å være, i tillegg finnes det noen brakkvannsarter som ikke er så vanlige andre steder i Trondheimsfjorden. Resultatene viser også at det er en høy produktivitet i området. Spesielt de store grunne bløtbunnsområdene er meget produktive, og er viktige leve- og oppvekstområder for mange fiskearter, spesielt kutlinger og flyndrefisker, og kreps-dyr, noe som igjen ses i de store mengdene fugl som finnes i området. I de dypere områdene registrerte videoen mye sjøfjær og aktivitet av gravende organismer. Det store antallet sjøfjær viser uforstyrrede områder der gravende organismene skaper tur-bulens og oksygenmetning ned i sedimentene. Dette gir gode forutsetninger for et rikt ma-rint liv. En så artsrik forekomst av sjøfjær er ikke vanlig i andre deler av Trondheimsfjorden og denne naturtypen finnes på OSPAR sin liste over naturtyper som er truet eller er i ned-gang (Sea-pen and burrowing megafauna). Også sylindersjørosen (Pachycerianthus mulit-plicatus) har begrenset utbredelse i Nord-Atlanteren hvor Trondheimsfjorden er en av de få kjente lokalitetene. En annen naturtype på OSPARs liste finnes i de bratte skråningene i Gaulosen, nemlig viftekoraller (Coral gardens). Dog sannsynligvis ikke i så store antall at de oppfyller kriteriene for å karakteriseres til denne naturtypen i henhold til OSPAR. I tillegg til våre undersøkelser og analyser har vi sammenstilt informasjon fra tidligere pub-lisert material fra samme område (fra begynnelsen av 70-tallet til midten av 90-tallet) og presenterer her en oversikt fra totalt 51 stasjoner (inkludert våre egne). Prøvene er samlet inn ved bruk av sleder, grabb, strandnot, video og vanlig observasjon, og dekker hele det foreslåtte marine verneområdet, fra fjære til 300 m dyp. Unntatt muslingen Mya arenaria, oppført som sårbar, ble ingen Rødlistearter registret. Gaulosen, Trondheimsfjorden, Midt-Norge, marint verneområde, bløtbunn, hardbunn, Fylkesmannen Sør-Trøndelag, grunne områder, Mid-Norway, Marine fauna, soft bottom, hard bottom, Marine protected area, benthic fauna, shallow areas, Trondheimsfjord, County administrator of Sør-Trøndelagnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk instiututt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1097
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1097.pdf
dc.subjectGaulosennb_NO
dc.subjectTrondheimsfjordennb_NO
dc.subjectMidt-Norgenb_NO
dc.subjectMarint verneområdenb_NO
dc.subjectbunnfaunanb_NO
dc.subjectbløtbunnnb_NO
dc.subjecthardbunnnb_NO
dc.subjectgrunne områdernb_NO
dc.subjectFylkesmannen Sør-Trøndelagnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleMarin fauna i Gaulosen – Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområdenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-01-06T09:40:52Z
dc.source.pagenumber40nb_NO
dc.identifier.cristin1191284
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Sør-Trøndelagnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record