Show simple item record

dc.contributor.authorMyrvold, Knut Marius
dc.coverage.spatialInnlandet (Hedmark), Mjøsaen_US
dc.date.accessioned2021-10-04T12:46:06Z
dc.date.available2021-10-04T12:46:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4804-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787511
dc.description.abstractMyrvold, K.M. 2021. Undersøkelser av fiskesamfunnet i Måsåbekken og Brenneribekken og vurdering av mulige vandringshindre i Brenneribekken. Oppfølgende undersøkelser i forbindelse med InterCity-utbyggingen på strekningen Kleverud-Hamar. NINA Rapport 2023. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten er et ledd i utviklingen av et kunnskapsgrunnlag for vurderingen av InterCity-utbyggingen mellom Kleverud og Hamar. Her presenteres resultatene fra elfiskeundersøkelser i Måsåbekken og Brenneribekken, og fra en befaring av mulige vandringshindre i Brenneribekken. Det ble påvist ørret og gjedde i Måsåbekken i 2020. Tetthetene av ørret var i samme størrelses-orden som i 2019 på stasjon 1,2 og 3, og betydelig høyere ved stasjon 4. Videre var det relativt høye tettheter av ørret i det nye elveleiet ved brua til nye Tangen stasjon. Det ble ikke påvist steinsmett, harr eller ørekyt i 2020. Disse artene opptrådte imidlertid i lavt antall i 2019. Det var svært lav vannføring i Måsåbekken våren og sommeren 2020, som følge av en snøfattig vinter og lite nedbør i sommerhalvåret. Det ble elfisket på tre stasjoner i Brenneribekken i 2019. Her ble det påvist ørret og harr ved de to nederste stasjonene, mens det ikke ble fanget fisk på den øverste stasjonen. Den nederste stasjonen hadde relativt høye tettheter av ørret, som trolig er avkom av ørret som bruker Mjøsa som næringslokalitet. Den midtre stasjonen hadde lav tetthet av ørret, som trolig er stasjonær fisk. Det ble ved befaring påvist et sannsynlig vandringshinder ca. 1,5 km fra utløpet i Mjøsa. Dette punktet ligger mellom de to nedre stasjonene i Brenneribekken.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2023
dc.subjectFerskvannen_US
dc.subjectFisken_US
dc.subjectKartleggingen_US
dc.subjectFunksjonsområderen_US
dc.subjectInfrastrukturen_US
dc.subjectJernbaneen_US
dc.subjectØrreten_US
dc.titleUndersøkelser av fiskesamfunnet i Måsåbekken og Brenneribekken og vurdering av mulige vandringshindre i Brenneribekken. Oppfølgende undersøkelser i forbindelse med InterCity-utbyggingen på strekningen Kleverud-Hamaren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber16en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record