Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Ingerid Julie
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorBjøru, Bjørn
dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorLo, Håvard
dc.contributor.authorFlorø-Larsen, Bjørn
dc.contributor.authorSollien, Vegard P.
dc.coverage.spatialNorge, Norway, Møre og Romsdal, Ørsta, Ørstaelvaen_US
dc.date.accessioned2021-06-28T09:54:14Z
dc.date.available2021-06-28T09:54:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761572
dc.description.abstractHagen, I.J., Karlsson, S., Fiske, P., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H., Florø-Larsen, B. & Sollien, V.P. 2021. Evaluering av kultivering i Ørstaelva. NINA Rapport 1960. Norsk institutt for naturforskning I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Ørstaelva til stamlaks-foreldre brukt i gyteårene 2010, 2012, 2013 og 2014. Andelen utsatt laks varierte fra svært lavt (1 – 2 %) i gyteårene 2012 og 2014 til henholdsvis 16 % og 12 % i gyteårene 2010 og 2013. I de gyteårene med lavest tilslag har ikke kultiveringen bidratt til den totale bestanden i Ørstaelva. Dette tilsier at laksen som har opphav i de evaluerte gyteårene for det meste var naturlig produ-sert, men at kultivering har gitt et beskjedent bidrag til bestanden i de årene da tilslaget var moderat. Stamfiskens størrelse (lengde og vekt) og frekvensen av to forskjellige varianter (alleler) i genet Vgll3 som har stor betydning for alder ved kjønnsmodning (som igjen kan overføres til størrelse), ble sammenliknet med tilsvarende informasjon for individer fanget under sportsfiske i årene 2015 – 2020. Resultatene fra denne analysen viste at stamfisken i disse fangstårene var signifikant større enn det som er gjennomsnittet i sportsfiskefangstene, og at stamfisken hadde tilsvarende høyere frekvens av genet som er assosiert med høy sjøalder og høy vekt, sammenliknet med individer fanget under sportsfisket. Dette kan tilsi at stamfisken samlet inn i årene 2015 – 2020 ikke har vært et tilfeldig utvalg av bestanden, slik forvaltningen anbefaler. En slik kunstig selek-sjon i kultivering er ikke understøttet av forvaltningens anbefalinger, og kan føre til utsettinger av individer som er dårligere tilpasset det elvespesifikke miljøet. Tilslaget i Ørstaelva varierer fra lite til moderat. Det er dermed mulig at en slik kunstig seleksjon kan påvirke frekvensen av Vgll3 i bestanden. En samlet vurdering av kultiveringen i Ørstaelva tilsier at kultiveringen i de evaluerte gyteårene har hatt liten til moderat effekt i bestanden. Gytebestandsmålet er ikke oppnådd for denne be-standen, det har de siste årene heller ikke vært et høstbart overskudd i elven og bestanden er under sterk påvirkning av rømt oppdrettslaks. Dersom tilslaget kan økes ved å øke overlevelsen til utsatte individer, og kultiveringen drives i henhold til forvaltningens retningslinjer, kan kultive-ring gi et verdifullt bidrag til gytebestanden. Dersom tilslaget forblir lavt, er det sannsynligvis bedre å la stamfisken gyte naturlig i elven.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1960
dc.subjectNINA Rapporten_US
dc.subjectKultiveringen_US
dc.subjectØrstaelvaen_US
dc.subjectLaksen_US
dc.subjectGenetikken_US
dc.subjectRyman-Laikre effekten_US
dc.subjectYngelutsettingen_US
dc.subjectRognplantingen_US
dc.subjectTilslagen_US
dc.titleEvaluering av kultivering i Ørstaelvaen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480en_US
dc.source.pagenumber23en_US
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-1999|2021en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2279]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record