Show simple item record

dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.contributor.authorVøllestad, Asbjørn
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.date.accessioned2021-04-16T10:01:34Z
dc.date.available2021-04-16T10:01:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4744-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738070
dc.description.abstractHesthagen, T., Vøllestad, A. & Økland, F. 2021. Forekomsten av havniøye i norske elver. NINA Rapport 1965. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten er det gjort en sammenstilling av forekomsten av havniøye i norske elver og bekker. Den er en anadrom fiskeart med et parasittisk levesett med utbredelse på begge sider av Atlanterhavet. Hver forsommer/sommer vandrer kjønnsmoden havniøye opp i utvalgte norske elver for å gyte. De har da en lengde på mellom 50 og 90 cm. Alle individene dør etter gyting. Kartleggingen er baser på informasjon fra museumssamlinger, søk på internett, gjennomgang av rapporter og forespørsler til enkeltpersoner i fiskeforeninger, grunneierlag og forskere i ulike fagmiljøer etc. Vi har også foretatt en subjektiv klassifisering av havniøyens status i hver lokalitet som (i) gode bestander med observasjon av relativt mange individer årlig (anslått til minst 20 individer), (ii) små bestander med et fåtall individer observert årlig og (iii) usikre bestander pr. 2020 eller bestander der siste observasjon ble gjort for flere ti-år siden. Havniøye er registrert i totalt 51 lokaliteter. Ut fra kriteriene om klassifisering i de tre statusgruppene har havniøye i dag livskraftige bestander i ti lokaliteter, små og varierende bestander i 37 lokaliteter og usikre be-stander i fire lokaliteter. Havniøye er for det meste registrert i større eller mindre elver sammen med anadrom laksefisk. Arten er lokalisert fra Enningdalselva i sørøst i tidligere Østfold fylke til Pasvikelva i Øst-Finnmark. De mest livskraftige bestandene finner vi fra Skienselva og vestover til Håelva på Jæren. Det er flest bestander i Viken (n=12), dernest Agder (n=9) og Nordland (n=6). Vestland og Møre og Romsdal har bare to sikre bestander av havniøye. Den er nå trukket inn i konvensjonen for beskyttelse av det marine miljøet i det nordøstlige atlanterhavsområdet ved Ospar Commission. Arbeidet i denne konvensjonen omfatter å evaluere status for ulik arter, evaluere nylige endringer i menneskelig aktivitet og identifisere mulige vektorer og evaluere mulige tiltak for å beskytte de aktuelle artene. Det er derfor behov for mer kunnskap og en oppdatert statusgjennomgang av havniøyens forekomst i norske elver.en_US
dc.description.abstractHesthagen, T, Vøllestad, A. & Økland, F. 2021. The occurrence of sea lamprey (Petromyzon marinus) in Norwegian rivers. NINA Report 1965. Norwegian Institute for Nature Research. This report presents updated information on the occurrence and population status of sea lamprey (Petromyzon marinus) in Norwegian rivers and streams. Information is collated from museum collections, scientific publications, reports of various kinds, and contacts with researchers, mangers, landowner and fisher organizations, fishers, etc. The various populations were classified into three categories: (i) Healthy populations with repeated observations over time; (ii) small populations with variable observations over time; iii) Uncertain populations with uncertain or missing observations, or lack of recent observations. We registered a total of 51 localities with sea lamprey in Norway, from Enningdalselva in southeast Norway to Neidenelva and Pasvikelva in Øst-Finnmark, northern Norway. Most of these localities are in the southern part of the country; Viken (n=12), Agder (n=9) and Nordland (n=6). In Vestland, Møre og Romsdal, and Troms/ Finnmark only 1-3 rivers with sea lamprey are reported in each county. By our classification schedule we found only 10 relatively large populations (> 20 specimens), 37 small populations (< 20 spec-imens) and 4 uncertain populations.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1965
dc.subjectHavniøyeen_US
dc.subjectBiologien_US
dc.subjectUtbredelseen_US
dc.subjectSea lampreyen_US
dc.subjectNorwegian riversen_US
dc.subjectStatusen_US
dc.titleForekomsten av havniøye i norske elveren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber23en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2276]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record