Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStaverløkk, Arnstein
dc.contributor.authorOlsen, Mikaela E.G.P.
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.contributor.authorSydenham, Markus A.K.
dc.coverage.spatialViken, Agderen_US
dc.date.accessioned2021-03-15T14:14:43Z
dc.date.available2021-03-15T14:14:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4718-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2733470
dc.description.abstractStaverløkk, A., Olsen, M. E. G. P., Ødegaard, F. & Sydenham, M. A. K. 2021. Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Viken og Agder i 2020. NINA Rapport 1941. Norsk institutt for naturforskning. Rødknappsandbie, Andrena hattorfiana, er en kritisk truet (CR) art i Norge. Den hadde tidligere et langt større utbredelsesområde i landet vårt, men er nå redusert til noen få kjente lokaliteter på Østlandet. Målet for oppdraget i 2020 var å registrere rødknappsandbie på de kjente lokalitetene for arten i Viken og Agder. I tillegg skulle det gjøres søk i nærliggende områder med tanke på potensielle nye lokaliteter med egnet habitat. Matressursene, antall planter av rødknapp Knautia arvensis, ble også registrert ved lokalitetene. Resultatene fra årets kartlegging viser at arten fortsatt er tilstede på de tre hovedlokalitetene (Grimstad, Fredriksten festning og Sessvollmoen). Ved Grimstad ble arten funnet i utvidelsen av et allerede kjent delområde, mens ved Aurtjern (Sessvollmoen) har skjøtselstiltak ført til at arten igjen har kunnet utnytte et tidligere gjengrodd delområde.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1941
dc.subjectAndrena hattorfianaen_US
dc.subjectKnautia arvensisen_US
dc.subjectrødlisteen_US
dc.subjectkartleggingen_US
dc.subjectrødknappsandbieen_US
dc.subjectpollinatoreren_US
dc.subjecttruet arten_US
dc.titleKartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Viken og Agder i 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber36en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2073]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel