Show simple item record

dc.contributor.authorSydenham, Markus A.K.
dc.coverage.spatialNorge, Oslo og Vikenen_US
dc.date.accessioned2021-03-15T11:10:53Z
dc.date.available2021-03-15T11:10:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4756-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2733380
dc.description.abstractSydenham, M. A. K. 2021. Kartlegging av truete solitære bier på Østlandet. NINA Rapport 1978. Norsk institutt for naturforskning. Den nasjonale strategi for bevaring av villbier og andre pollinerende insekter fremhever behovet for kartlegging av villbier og kunnskapsøkning om deres utbredelse. Dette gjelder særlig de truete biene. Målsettingen med prosjektet var å lokalisere nye forekomster av truete solitære bier. Totalt ble solitære bier registrert fra 24 lokaliteter i forbindelse med feltarbeid sommeren 2020. Det ble innsamlet 153 individer av solitære bier, bestående av 50 arter, hvorav seks arter er truet i henhold til Norsk rødliste for arter (alle i kategori sårbar VU). De truete biene var: kurvsandbie (Andrena fulvago) fra tre lokaliteter, krattkjeglebie (Coelioxys inermis) fra én lokalitet, rustkjegle-bie (C. rufescens) fra én lokalitet, buksebie (Dasypoda hirtipes) fra én lokalitet, kystjordbie (Lasioglossum nitidiusculum) fra én lokalitet og sandsommerbie (Panurgus banksianus) fra to lokaliteter. I tillegg ble sommersandbie (Andrena nigriceps), en nær truet (NT) art, funnet på én lokalitet. Med unntak for et funn av sandsommerbie (VU), som var kjent fra den ene lokaliteten fra før, var alle andre funn av truete og nær truete bier, og samtlige funn av ikke-truete solitære bier > 2km fra nærmeste kjente forekomst og derved å regne som nye forekomster i forhold til ret-ningslinjene for arbeid med Norsk rødliste for arter. For videre kartlegging anbefales det at protokollen som ble benyttet til utvelgelse av studieområder utvides til også å inkludere tolkning av arealene sin kontinuitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1978
dc.subjectSolitære bieren_US
dc.subjectHymenopteraen_US
dc.subjectApoideaen_US
dc.subjectAnthophilaen_US
dc.subjectKartlegginsrapporten_US
dc.titleKartlegging av truete solitære bier på Østlandeten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber35en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record