Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Erik Friele
dc.contributor.authorBerger, Hans Mack
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.coverage.spatialNamsos, Trøndelagen_US
dc.date.accessioned2021-02-25T13:41:06Z
dc.date.available2021-02-25T13:41:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2730466
dc.description.abstractLie, E.F., Berger, H.M. & Solem, Ø. 2021 Ungfiskundersøkelser i Oksdøla høsten 2020. NINA Rapport 1958. Norsk institutt for naturforskning. For å undersøke ungfiskbestanden av laks og aure ble det i oktober 2020 gjennomført el-fiske på ti stasjoner i elva Oksdøla i Namsos kommune. Tetthetene som ble funnet var generelt lave sammenliknet med det som kan forventes i normalt produktive, lite berørte vassdrag i regionen. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel av laks og eldre laksunger var henholdsvis 12,6 og 26,4 in-divider per 100 m2. Gjennomsnittlig tetthet av årsyngel av aure og eldre aureunger var svært lave, med henholdsvis 4,4 og 2,6 individer per 100 m2. Den samlede tettheten av ungfisk av laksefisk tilsier at Oksdøla har moderat økologisk tilstand. Gytefisktellinger de siste årene har vist at også gytefiskbestanden er på et lavt nivå. Vassdraget er tilsynelatende lite berørt av men-neskelige inngrep og har en god hydromorfologisk tilstand, med en høy andel habitat godt egnet for gyting og oppvekst. Det er derfor forventet en vesentlig større bestand av laksefisk, men vi kan med dagens kunnskap ikke forklare årsaken til de lave tetthetene. Videre overvåking og undersøkelser av både ungfisk og gytefisk anses derfor som viktig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1958
dc.subjectOksdølaen_US
dc.subjectUngfisken_US
dc.subjectLaksen_US
dc.subjectSjøaureen_US
dc.subjectKartleggingen_US
dc.subjectØkologisk tilstanden_US
dc.subjectOvervåkningen_US
dc.titleUngfiskundersøkelser i Oksdøla høsten 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480en_US
dc.source.pagenumber22en_US
dc.relation.projectStatsforvalteren i Trøndelagen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1877]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record