Show simple item record

dc.contributor.authorHolthe, Espen
dc.contributor.authorBergan, Morten André
dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorLykkja, Odd
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.date.accessioned2021-01-18T10:11:30Z
dc.date.available2021-01-18T10:11:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-426-4693-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2723419
dc.description.abstractHolthe, E., Bergan, M.A., Hagen, D., Lykkja, O. & Solem, Ø. 2021. Restaurering av Leirbekken i Orklavassdraget. Helhetlig tiltaksplan med fokus på sjøørret. NINA Rapport 1918. Norsk institutt for naturforskning. Leirbekken er et av sidevassdragene i Orkla som er mest påvirket av menneskeskapte endringer og inngrep. Landbruk, vannkraft, veibygging, urbanisering og andre arealinngrep har opp igjennom årene hatt store negative påvirkninger på bekkeløpet i vassdraget. Summen av belastninger har gitt en svært dårlig hydromorfologisk tilstand, som over tid har ført til at Leirbekkens miljøtilstand er langt fra miljømålet «God» økologisk tilstand klassifisert ved biologiske kvalitetselementer. Denne miljøtilstanden har blant annet ført til svært redusert produksjon av sjøørret i vassdraget. I rapporten har vi foreslått flere små og store tiltak, som samlet sett vil bidra til å bedre vannmiljøet i Leirbekken, samtidig som bekkens reduserte sjøørretbestand i dag gis bedre vilkår og muligheter til å etablere en tallrik og livskraftig størrelse. Våre forslag til utbedringer i Leirbekken er blant annet: -Utlegging av gytesubstrat på strategiske strykområder for å styrke gytemulighetene for sjøørret. -Utgraving av kulper og dypområder som i dag er borte fra vassdraget. -Forbedring av skjul- og oppvekstområder for ung- og voksenfisk. -Tilbakeføring og økning av produktivt bekkeareal, , ved å flytte kanalisert bekkeløp inn i omkringliggende arealer langs dagens bekkeløp (areal som ikke er oppdyrket og er uvirksomme i dag). -Reetablering av en velutviklet kantvegetasjon langs bekkeløpet, på strekninger der denne er fjernet eller er dårlig utviklet i dag. Alle disse tiltakene, enkeltvis og i kombinasjon, vil være med på å bedre vannmiljøet og habitat-kvaliteten med tanke på laksefisk og biologisk mangfold av bunndyr, og vil bidra til å oppfylle vannforskriftens miljømål om minimum «God» økologisk tilstand i Leirbekken.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1918
dc.subjectSjøørreten_US
dc.subjectAnadrom fisken_US
dc.subjectBekkerestaureringen_US
dc.subjectNaturrestaureringen_US
dc.subjectKantvegetasjonen_US
dc.subjectVassdragsinngrepen_US
dc.subjectVannmiljøen_US
dc.titleRestaurering av Leirbekken i Orklavassdraget. Helhetlig tiltaksplan med fokus på sjøørreten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber36en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record