Show simple item record

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.coverage.spatialAkershus, Nesoddenen_US
dc.date.accessioned2020-12-22T12:37:24Z
dc.date.available2020-12-22T12:37:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4683-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720785
dc.description.abstractBendiksen, E. 2020. Undersøkelse av naturverdier i området Skjønhaug ved Bergerskogen på Nesodden (region Akershus) i forbindelse med detaljregulering til boliger. NINA Rapport 1908. Norsk institutt for naturforskning. NINA har på oppdrag for Perlen Eiendom AS vurdert naturverdiene i skogområdet Skjønhaug ved Bergerskogen, nordøst på Nesodden, i forbindelse med detaljreguleringsprosess for boliger. I tillegg er det gitt en vurdering av konsekvenser for naturverdier dersom det senere skjer en utbygging av naboeiendom i vest, Ekely, som tilhører Nesodden kommune. Videre inkluderer oppdraget biologisk vurdering av relevante innspill som har fremkommet skrift-lig i høringer i planprosessen, herunder åpent folkemøte arrangert av kommunen 25. februar 2020. Det er også foretatt en diskusjon omkring forslag til avbøtende tiltak for biologisk mangfold ved utbygging på Skjønhaug. En vurdering av Skjønhaug og utbyggingsplanene der gir samme konklusjon som tidligere; skogområdet er kartlagt i flere naturfaglige utredninger, og disse konkluderer med at området er et vanlig skogområde som er lite verdifullt basert på objektive kriterier for naturmangfold. Dette i motsetning til andre deler av dette skogområdet, som er mer verdifulle med regionalt viktige verdier. Bergerskogen for øvrig bør kunne ha sine faglig sett viktige naturkvaliteter intakt gitt at det gis nødvendige føringer i grensesonen mot Ekely og at Ekely ikke bygges ut.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1908
dc.subjectnaturtyperen_US
dc.subjectfloraen_US
dc.subjectfungaen_US
dc.subjectvegetasjonen_US
dc.subjectrødlistearteren_US
dc.subjectfremmedarteren_US
dc.subjectkonsekvensanalyseen_US
dc.titleUndersøkelse av naturverdier i området Skjønhaug ved Bergerskogen på Nesodden (region Akershus) i forbindelse med detaljregulering til boligeren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber46en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record