Show simple item record

dc.contributor.authorWacker, Sebastian
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorNæsje, Tor F.
dc.contributor.authorUgedal, Ola
dc.contributor.authorAronsen, Tonje
dc.coverage.spatialAltaelva, Sautsoen_US
dc.date.accessioned2020-12-07T09:28:15Z
dc.date.available2020-12-07T09:28:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4675-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2712106
dc.description.abstractWacker, S., Karlsson, S., Næsje, T. F., Ugedal O. & Aronsen, T. 2020. Undersøkelse av genetiske forskjeller mellom laks fra Sautso og nedre deler av Altaelva. NINA Rapport 1901. Norsk institutt for naturforskning. Redusert smoltproduksjon og fangst av voksenlaks i den øvre delen av Altaelva (Sautso) er relatert til kraftverksutbyggingen. I tillegg er graden av genetisk innkrysning fra rømt oppdrettslaks større i Sautso enn i de nedre delene av Altaelva. Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er i hvilken grad laks vandrer tilbake til oppvekstområdet innenfor Altaelva og dermed i hvilken grad Sautso har en egen delbestand som i mer eller mindre grad rekrutterer uavhengig av bestanden i de nedre delene. Tidligere undersøkelser av genetiske forskjeller mellom ulike deler av Altaelva har vært basert på et datamateriale som ikke var egnet til å avdekke små genetiske forskjeller. Denne undersøkelsen benytter et utvidet materiale bestående av totalt 400 laksunger fra Sautso og nedre deler av Altaelva. Prøvene stammer fra fire gyteår. Dette materialet ble undersøkt for et høyt antall markører (161 SNP markører). Laksungene ble innsamlet i det samme året som de klekket (0+ alder) og kunne derfor med høy sannsynlighet tilordnes gyte-området til foreldre. Dette datamaterialet tillater høy presisjon ved beregning av genetiske forskjeller mellom forskjellige områder slik at selv svake genetiske forskjeller kan påvises. Vi fant en svak genetisk differensiering mellom laksunger fra Sautso og nedre deler av Altaelva. Denne forskjellen var i samme størrelsesorden som tidligere funnet for voksen laks fanget i høstfiske i Sautso og nedre deler av Altaelva. Analyser av laksunger fra fire gyteår og med et utvidet antall genetiske markører i denne undersøkelsen viser at den svake genetiske forskjellen var stabil over tid. Dette viser at laks fra Altaelva til en viss grad vandrer tilbake til oppvekstområdet innenfor elva for å gyte. Rekruttering i Sautso er dermed i noen grad uavhengig av rekruttering fra nedre deler av Altaelva. Samtidig viser den svake genetiske differensieringen at det er betydelig grad av genetisk utveksling mellom øvre og nedre deler slik at disse ikke kan anses som genetisk adskilte bestander på linje med bestander i ulike vassdrag.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1901
dc.subjectLaksen_US
dc.subjectGenetikken_US
dc.titleUndersøkelse av genetiske forskjeller mellom laks fra Sautso og nedre deler av Altaelvaen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber14en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record