Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Sveinn Are
dc.contributor.authorFrivoll, Vigdis
dc.contributor.authorStrann, Karl-Birger
dc.contributor.authorHagtvedt, Matias
dc.contributor.authorSommervold, Per Steinar
dc.contributor.authorBallesteros, Manuel
dc.coverage.spatialLyngen, Storfjord, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Harstad, Troms countyen_US
dc.date.accessioned2020-11-26T12:56:32Z
dc.date.available2020-11-26T12:56:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4691-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2689803
dc.description.abstractHanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Hagtvedt, M., Sommervold, P.S. & Ballesteros, M. 2020 Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2020. NINA Rapport 1916. Norsk institutt for naturforskning. På 52 lokaliteter fordelt på åtte kommuner i Troms, har antallet hekkende/territorielle par horndykker Podiceps auritus blitt overvåket siden 2001. Siden oppstarten har hekkebestanden blitt redusert med rundt 90 % med den sterkeste nedgangen i årene mellom 2001 og 2009. Rundt 2009 stoppet denne tilbakegangen noe opp, men fra og med 2010/2011 har nedgangen fortsatt. I 2020 ble 51 av 52 opprinnelige lokaliteter fordelt på åtte kommuner overvåket. Ett av vannene i Bardu kommune ble ikke overvåket. I tillegg overvåkes én ny lokalitet (fra 2019) på Hinnøya, Sør-Troms. Dermed ble 52 lokaliteter fordelt på ni kommuner overvåket i 2020 i Troms. Det var et dårlig hekkeår for arten med 23 hekkende eller territorielle par innenfor de 51 opprinnelige overvåkingslokalitetene og to territorielle par horndykkere på lokaliteten på Hinnøya. Horndykkerbestanden har ikke kommet seg etter de særdeles dårlige hekkesesongene i perioden 2010/2011-2020. Basert på datasettet for de siste årene er det ikke lenger noe usikkerhet omkring bestandsutviklingen hos horndykker. Horndykkeren sliter med en kraftig bestandsnedgang i mange av overvåkingsvannene. I 2020 er antallet horndykkerpar i de opprinnelige overvåkingslokalitetene kun 10 % av hekkebestanden i 2001. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil det ikke gå mange år før arten kan være borte som hekkefugl i store deler av fylket. Det anbefales at overvåkingen utvides til å omfatte flere områder i Sør-Troms og da spesielt på Senja og Hinnøya. Dette vil gi økt kunnskap om den delen av hekkebestanden som ligger nær kysten av Sør-Troms. I 2018 og 2019 ble til sammen 4 horndykkere instrumentert med lysloggere, det vil kunne avdekke trekkruter og overvintringsområder for denne truede arten. Slike lysloggerstudier er avhengig av et langt tidsperspektiv da fuglene med loggere må fanges inn før data kan avleses. Flere fugler må instrumenteres over tid for å få et bredt nok datamateriale som kan fange opp variasjoner i trekktidspunkter og vinterområder mellom individer og sesonger. Dette vil kunne gi viktige data for forvaltningen i forhold til vern av horndykker også utenfor hekkeområdene. Prosjektet ble ikke finansiert av Fylkesmannen i Troms og Finnmark i 2020. Imidlertid ble det ved bruk av betydelig egeninnsats fanget inn og instrumentert 2 horndykkere, hvorav en av de hadde en logger fra 2018. Analysene av denne loggeren er p.t. ikke fullført, men de foreløpige resultatene antyder at denne horndykkeren benyttet seg av ulike overvintringsområder i de to vintrene den var sporet med lyslogger.en_US
dc.description.abstractHanssen, S.A, Frivoll, V., Strann, K.-B., Hagtvedt, M., Sommervold, P.S. & Ballesteros, M. 2020. Monitoring of breeding Slavonian grebes in Troms 2020. NINA Report 1916. Norwegian Institute for Nature Research. The number of breeding Slavonian grebes Podiceps auritus has since 2001 been monitored in 52 sites in Troms county in Northern Norway. The breeding population has been reduced by 90% since the start of the monitoring programme, with the strongest decline between 2001 and 2009. The decline seemed to level off around 2009, but from 2010/2011 the decline continued. 51 of the 52 original sites were censused in 2020. One of the small lakes in Bardu was not visited in 2020. One site at Hinnøya, in the southern part of Troms county, was monitored first time in 2019 and monitoring continued here in 2020. With a total of 23 breeding or territorial pairs within the 51 original monitored sites in Troms and two territorial pairs at Hinnøya, the breeding season 2020 was relatively pour. The Slavonian grebe population has not recovered after the unsuccessful breeding seasons from 2010/2011. Based on the data for the more recent years there is no longer any uncertainty regarding the population decline of the Slavonian grebe. In 2020 the population numbers are still 10% of the 2001 level. If this situation continues, the Slavonian grebe may go extinct in parts of Troms in a few years from now. We recommend that the monitoring area should expanded to more sites in the southern parts of Troms, especially on the islands Senja and Hinnøya. This will increase the knowledge of the coastal breeding population of Slavonian grebes. In 2018 and 2019 four grebes were instrumented with light loggers (gls-loggers) to uncover the migration routes and wintering areas of this population. These logger studies depend on a longer time frame as birds will have to be recaptured to obtain that data from the loggers. More birds will have to be instrumented during the next years to uncover the variation in migration routes and wintering areas, both on a population an individual level. This will provide important knowledge for the management of this species, both within and outside of the breeding areas. The logger project did not receive any funding from the County Governor of Troms and Finnmark in 2020. However, with the help of substantial voluntary effort two grebes were caught and instrumented in 2020, one of these were already instrumented with a logger from 2018. The preliminary analysis of the data from this logger indicates that this individual used two different wintering areas in the two years it was tracked.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1916
dc.subjecthorndykkeren_US
dc.subjectovervåkingsrapporten_US
dc.subjectSlavonian greebeen_US
dc.subjectmonitoring reporten_US
dc.titleOvervåking av hekkende horndykker i Troms 2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber41en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record