Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, Bård G.
dc.contributor.authorDahl, Espen Lie
dc.contributor.authorHamre, Øyvind
dc.contributor.authorKleven, Oddmund
dc.contributor.authorMay, Roel
dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.contributor.authorPavòn-Jordàn, Diego
dc.contributor.authorRoksvåg, Lars Magne
dc.contributor.authorSandercock, Brett K.
dc.contributor.authorÅström, Jens
dc.coverage.spatialMøre og Romsdal fylke, Smøla kommuneen_US
dc.date.accessioned2020-11-19T11:36:24Z
dc.date.available2020-11-19T11:36:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4673-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2688685
dc.description.abstractStokke, B.G., Dahl, E.L., Hamre, Ø., Kleven, O., May, R., Nygård, T., Pavòn-Jordàn, D., Roksvåg, L.M., Sandercock, B.K. & Åström, J. 2020. Langtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus albicilla). Årsrapport 2020. NINA Rapport 1899. Norsk institutt for naturforskning. I perioden 2020-2022 gjennomføres det en inventering av havørnterritoriene på Smøla for å fremskaffe et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bestandens tilstand. I den foreliggende rapp-orten oppsummeres prosjektets aktiviteter i 2020. Det ble påvist aktivitet i 45 havørnterritorier, og med 12 mulig aktive territorier i tillegg. Ungeproduksjon var på 0,69 unger per aktive territo-rium, noe som må betegnes som relativt normalt sammenlignet med tidligere år. Totalt ble det samlet inn fjærprøver fra 27 unger, samt fjær fra voksne i 50 ulike reir. Disse prøvene vil DNA-analyseres ved NINA sitt laboratorium i 2020 og 2021. Søk etter kollisjonsofre rundt alle turbi-nene i Smøla vindpark ble gjennomført fem ganger i løpet av året (april, mai, juni-juli, august-september og oktober). Totalt ble det funnet to døde havørner, som begge var ringmerket. Dette er det nest laveste antall som er funnet etter at vindkraftanlegget ble satt i drift. I tillegg resulterte søket i 2020 i én enkeltbekkasin, to ubestemte måker og fem liryper.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1899
dc.subjectHavørnen_US
dc.subjectHaliaeetus albicillaen_US
dc.subjectSmøla vindparken_US
dc.subjectÅrsrapporten_US
dc.subjectInventeringen_US
dc.subjectsøk død fuglen_US
dc.subjectDNA-analyseren_US
dc.subjectWhite-tailed eagleen_US
dc.subjectSmøla wind farmen_US
dc.subjectAnnual reporten_US
dc.subjectInventoryen_US
dc.subjectsearch for dead birdsen_US
dc.subjectDNA analysesen_US
dc.titleLangtidseffekter av Smøla vindpark på den lokale bestanden av havørn (Haliaeetus albicilla)en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber13en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record