Show simple item record

dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.date.accessioned2020-08-31T10:23:34Z
dc.date.available2020-08-31T10:23:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-426-4635-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2675654
dc.description.abstractNygård, T. 2020. Undersøkelse av eventuell forekomst av hønsehauk i skog ved Brønnøy kalk AS. NINA Rapport 1866 Norsk institutt for naturforskning. En skog som ligger helt inntil kalkbruddet til Brønnøy Kalk AS i Brønnøy kommune ble i juli 2020 undersøkt for eventuell forekomst av hønsehauk Accipiter gentilis. Skogen hadde delvis urskogspreg, og var typisk gammel granskog i hogstklasse 5. Det ble funnet et hønsehaukreir ca. 220 meter fra planlagt veitrase. Reiret hadde ikke vært i bruk på en tid, men det ble funnet byttedyr-rester ved foten av treet. En kan ikke utelukke at det fantes alternative reir i denne skogen. Det ble ikke påvist hønsehauk under befaringen, på tross av at det ble spilt av varsellyd av hønsehauk jevnlig. Det er påvist at hønsehauken kan være fraværende i mange år for så å komme tilbake og hekke, så framt skogen er intakt. Det frarådes derfor at denne skogen, som er administrativt vernet av Brønnøy kommune, blir utsatt for det planlagte inngrepet.en_US
dc.description.abstractNygård, T. 2020. A survey of possible occurrence of Goshawk in a forest at Brønnøy kalk AS. NINA Report 1866. Norwegian Institute for Nature Research. A forest situated right next to the limestone quarry of Brønnøy Kalk AS in Brønnøy municipality was surveyed in July 2020 for possible occurrence of goshawk Accipiter gentilis. The forest had partly a primeval forest character, typically an old. spruce forest. A goshawk nest was found about 220 meters from the planned road route. The nest had not been in use for some time, but prey remains were found at the base of the tree. It cannot be ruled out that there were alternative nests in this forest. No goshawk was detected during the inspection, despite the fact that warning sounds of goshawk were played regularly from a mobile device. It has been proven that the goshawk can be absent for many years and then come back and nest, as long as the forest is intact. It is therefore strongly recommended that this forest, which is administratively protected by Brønnøy municipality, should not be exposed to the planned intervention, but stay intact.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1866
dc.subjectBrønnøy kalk ASen_US
dc.subjectHønsehauken_US
dc.subjectAccipiter gentilisen_US
dc.subjectVeitraseen_US
dc.subjectSkogen_US
dc.subjectHekkingen_US
dc.subjectVerneverdien_US
dc.subjectHogsten_US
dc.subjectGoshawken_US
dc.subjectRoaden_US
dc.subjectForesten_US
dc.subjectBreedingen_US
dc.subjectConservation valueen_US
dc.subjectForestryen_US
dc.titleUndersøkelse av eventuell forekomst av hønsehauk i skog ved Brønnøy kalk ASen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber14en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record