Show simple item record

dc.contributor.authorKrange, Olve
dc.contributor.authorSkogen, Ketil
dc.coverage.spatialHedmark, Innlandet, Noreg, Norge, Norwayen_US
dc.date.accessioned2020-07-08T10:45:19Z
dc.date.available2020-07-08T10:45:19Z
dc.date.created2020-06-16T11:54:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNorsk sosiologisk tidsskrift. 2020, 4 (3-2020), 165-180.en_US
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661397
dc.description.abstractKonfliktene som utspiller seg rundt forvaltningen av ulv har etablert seg som et stabilt og synlig trekk i den norske politiske offentligheten. Også på bakken, ute blant vanlige folk, er kontroversene sterke. I deler av samfunnet har naturforvaltningen, og kanskje særlig rovdyrforvaltningen, svært lav legitimitet. Et markert, og man kan si spissformulert, uttrykk for dette finnes i det ikke ubetydelige omfanget av ulovlig avlivning av ulv. Vår interesse ligger i den mulige støtten slike handlinger har i befolkningen. Vi spurte et representativt utvalg av nordmenn om de mener at det er akseptabelt å skyte ulv ulovlig. Svarene ble gitt på en skala som varierte fra «helt uakseptabelt» til «helt akseptabelt ». Variasjonen i svarene er stor nok til at det lar seg gjøre å studere hvemsom er tilbøyelige til å akseptere slike lovbrudd. Analysene viser at aksepten føyer seg inn i et bredere mønster av motsetninger i det norske samfunnet, uttrykt ved fenomener som fremmedfiendtlighet, klimaskepsis, anti-elitisme og lav tillit til institusjoner som arbeider for å bevare norsk natur. Om man er jeger eller har ulv området der man bor, spiller mindre rolle. Ulovlig jakt, motstand, anti-elitisme, fremmedfiendtlighet, klimaskepsis, populismeen_US
dc.description.abstractConflicts over wolf management are established as a stable and visible feature of theNorwegian public debate. In some segments of the population, nature management, and especially predator management, has very low legitimacy. An especially strong expression of these controversies is illegal killing of wolves, a practice that is sufficiently extensive to have significant impact on wolf population size. This contribution is a study of the support for such illegal actions. We asked a representative sample of Norwegians if they think it is acceptable or not to shoot wolves illegally. Answers were given on a scale ranging from «completely unacceptable» to «perfectly acceptable.» Analyses show that acceptance joins a broader pattern of controversies in Norwegian society, expressed by phenomena such as xenophobia, skepticism of anthropogenic climate change, anti-elitism and low confidence in institutions working to preserve Norwegian nature. Being a hunter or having wolves in the neighborhood matters less. Illegal hunting, resistance, anti-elitism, xeno-skeptisism, climate change skepticism, populismen_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleLoven øst for Glomma. Om støtte for ulovlig jakt på ulv som uttrykk for politisk motstanden_US
dc.title.alternativeThe law east of Glomma. Support for illegal killing of wolves as an expression of political resistanceen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder2020 Author(s).en_US
dc.subject.nsiVDP::Sosiologi: 220en_US
dc.subject.nsiVDP::Sociology: 220en_US
dc.source.pagenumber165-180en_US
dc.source.volume4en_US
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskriften_US
dc.source.issue3-2020en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.2535-2512-2020-03-04
dc.identifier.cristin1815712
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal